Thực hiện văn bản số 100/BXD-HĐXD ngày 17/01/2017 của Bộ Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng phổ biến, hướng dẫn, triển khai công tác cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : -1436

Đã truy cập : 41293611