Truy cập nội dung luôn
Chủ đề của Ngành năm 2019 là:“Đẩy mạnh công tác quy hoạch, phát triển đô thị theo mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương”

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2875

Đã truy cập : 43101946

Ngày 12/3/2019, Sở Xây dựng tổ chức họp bàn về việc điều chỉnh đồ án Quy hoạch phân khu  Khu công nghiệp Quế Võ III, tỉnh Bắc Ninh. Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Tiến Tài - Giám đốc Sở Xây dựng, cùng một số sở ngành có liên quan.