Truy cập nội dung luôn
Đẩy mạnh công tác quy hoạch, phát triển đô thị theo mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương!

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4443

Đã truy cập : 43686488

Ngày 16/6/2020, Hội đồng thẩm định Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình tổ chức họp thẩm định Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, Hội đồng thẩm định đề nghị UBND huyện Gia Bình chỉ đạo đơn vị tư vấn lập quy hoạch tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện đồ án quy hoạch