Sở Xây dựng hướng dẫn Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo Điều 32 NĐ 46/2015/NĐ-CP và một số biểu mẫu trong hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng (CTXD) như sau

Thống kê truy cập

Trực tuyến : -1393

Đã truy cập : 41293661