Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Đại hội lần thứ XXI

15/05/2020 16:07 Số lượt xem: 641
Ngày 13 – 5, Đảng bộ Sở Xây dựng Bắc Ninh tổ chức Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh  dự.
 
 

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Sở Xây dựng hoàn thành và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trên các lĩnh vực. Trong đó, nổi bật là công tác quy hoạch và phát triển đô thị được chỉ đạo và triển khai theo hướng xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với các tiêu chí “Hiện đại, văn hiến, tri thức và đô thị thông minh”. Tập trung điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh, quy hoạch chung các đô thị, triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết làm cơ sở để xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, thu hút đầu tư... Thành phố Bắc Ninh được công nhận là đô thị loại I; thị xã Từ Sơn là đô thị loại III; xã Nhân Thắng (Gia Bình) là đô thị loại V; tỷ lệ đô thị hóa tăng từ 28,6% lên khoảng 38% vào năm 2020. Đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đã được Ban cán sự Đảng Chính phủ thông qua. Đảng bộ triển khai nghiêm túc và có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, chính sách pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đảng bộ Sở lần thứ XX. Công tác chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức đảng và đoàn thể chính trị được quan tâm và đạt những kết quả quan trọng. Đảng bộ liên tục được công nhận và xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, năm 2019 được công nhận và xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Phát huy những kết quả đạt được, Đại hội đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về xây dựng, quy hoạch, kiến trúc; Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng, tham mưu, đề xuất về quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, phát triển kinh tế và xây dựng Nông thôn mới;  Lãnh đạo cán bộ, công chức và người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo, hoàn thành các chỉ tiêu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng do Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh  đề ra.

Đại hội bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 8 đồng chí và 3 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX.

 
Nguồn: BBN