Điểm sáng quy hoạch phát triển đô thị

14/01/2021 10:00 Số lượt xem: 149
Trong những năm gần đây, công tác quy hoạch và phát triển đô thị đáp ứng tốt yêu cầu nâng cấp đô thị để thành lập các thị xã và thành phố thuộc tỉnh. Chất lượng các đồ án quy hoạch được nâng cao, có tầm nhìn dài hạn, phát triển bền vững. Điều này khẳng định sự nỗ lực không nhỏ của Viện Quy hoạch, Kiến trúc (Sở Xây dựng) - cánh chim đầu đàn trong lĩnh vực quy hoạch của tỉnh.

 

Phối cảnh khu nhà ở công nhân và thương mại - dịch vụ Đông Tiến -Yên Trung (Yên Phong).

 

Một trong những kết quả nổi bật của đơn vị trong năm qua là việc tích cực lập các đồ án quy hoạch, chương trình phát triển đô thị. Viện phối hợp với các chủ đầu tư triển khai các đồ án quy hoạch chung: Đô thị Hồ và phụ cận; đô thị Chờ và phụ cận, quy hoạch vùng huyện Gia Bình. Đặc biệt, Viện cùng các địa phương lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Nông thôn mới các xã: Hiên Vân, Cảnh Hưng, Việt Đoàn (Tiên Du); Bình Dương (Gia Bình), Long Châu, Văn Môn, Đông Thọ, Đông Phong (Yên Phong)... Thực hiện chỉ đạo của Sở Xây dựng, đơn vị hoàn thành đồ án quy hoạch phân khu: Khu vực Tam Sơn - Tương Giang (thị xã Từ Sơn); KCN Gia Bình 2; KCN Quế Võ 2 mở rộng; đô thị Tiên Du (đô thị Lim mở rộng)... Hiện nay, Viện tập trung hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Chờ và phụ cận; triển khai lập quy hoạch chung đô thị Lâm Thao, đô thị Trung Kênh (Lương Tài)... Tiếp tục thực hiện các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết: Khu đô thị phía Bắc sông Thứa (Lương Tài); trung tâm xã Tam Giang (Yên Phong); khu đô thị Tây Bắc thành phố Bắc Ninh... Đây là các đồ án, chương trình quan trọng nhằm cụ thể quá trình thực hiện quy hoạch đô thị, các quy hoạch chuyên ngành và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương. Ngoài ra, đơn vị còn cung cấp thông tin quy hoạch miễn phí cho các nhà đầu tư về dự án đấu giá quyền sử dụng đất và các thông tin khác liên quan đến hoạt động quy hoạch, đầu tư xây dựng...

 Theo đánh giá của lãnh đạo Viện Quy hoạch, Kiến trúc: Công tác tổ chức lập quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị được đơn vị triển khai hiệu quả từ các bước lập, trình thẩm định, đến việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư, quản lý chất lượng. Qua đó, các đồ án quy hoạch đạt chất lượng, phù hợp với quy hoạch Vùng tỉnh và nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo “bộ khung” quy hoạch, phát triển đô thị toàn tỉnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch xây dựng, đầu tư theo hướng đồng bộ, bền vững. Trên lĩnh vực thẩm tra dự án, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, Viện thực hiện hơn 50 hồ sơ, tổng mức đầu tư, dự toán sau thẩm tra hơn 1.143 tỷ đồng, giảm so với ban đầu gần 61 tỷ đồng (tương ứng khoảng 5,06% tổng giá trị). Ngoài ra, đơn vị còn hoàn thành việc lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng 17 gói thầu; nộp hồ sơ dự thầu qua mạng 3 gói thầu: Lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Chờ và phụ cận; lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình trường Mầm non xã Song Hồ (Thuận Thành); lập quy hoạch chi tiết khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nhị Khê (Thường Tín, Hà Nội).
Để khẳng định vị thế, uy tín dẫn đầu trong quy hoạch và phát triển đô thị, Viện Quy hoạch, Kiến trúc bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, chủ động tham mưu và đề xuất nhiều ý tưởng quy hoạch mới, các công trình kiến trúc có tính thời đại để xứng tầm với vùng đất, con người Kinh Bắc-  Bắc Ninh. Đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm đòi hỏi nỗ lực rất lớn của tập thể Viện Quy hoạch, Kiến trúc. Thời gian tới đơn vị tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao về công tác quy hoạch, nhất là các đồ án quy hoạch chung, phân khu và chi tiết các xã có định hướng phát triển lên phường, góp phần nâng cao tỷ lệ phát triển đô thị toàn tỉnh.

Nguồn: Báo Bắc Ninh