Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Nông thôn mới các xã theo định hướng lên phường

07/01/2021 09:07 Số lượt xem: 246
Năm qua, Viện Quy hoạch, Kiến trúc Bắc Ninh phối hợp với chủ đầu tư triển khai các đồ án quy hoạch (QH) chung; lập điều chỉnh cục bộ QH chung xây dựng Nông thôn mới các xã: Hiên Vân, Cảnh Hưng, Việt Đoàn (Tiên Du), Bình Dương (Gia Bình), Long Châu, Văn Môn, Đông Thọ, Đông Phong, Đông Tiến, Yên Phụ, Trung Nghĩa (Yên Phong), Bình Định (Lương Tài)...

Ngoài ra, Viện còn lập các đồ án QH phân khu; hoàn thiện nhiều đồ án QH chi tiết tiêu biểu như: Khu phức hợp văn phòng, khách sạn, thương mại – dịch vụ kết hợp nhà ở phường Võ Cường (thành phố Bắc Ninh); Khu nhà ở công nhân và thương mại- dịch vụ xã Yên Trung (Yên Phong); khu nhà ở công nhân xã Phương Liễu (Quế Võ), khu nhà ở phường Trang Hạ (thị xã Từ Sơn)...

Các đồ án QH cơ bản bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, khi triển khai các đồ án QH gặp khó khăn về sự phối hợp giữa chủ đầu tư với địa phương, các sở và đơn vị tư vấn. Nhất là, việc chờ sắp xếp lịch lấy ý kiến cộng đồng dân cư, cập nhật các dự án.

Năm 2021, Viện Quy hoạch, Kiến trúc tập trung phối hợp với các đơn vị, hoàn thiện đồ án điều chỉnh QH chung đô thị Chờ và phụ cận; triển khai lập QH chung đô thị Lâm Thao, Trung Kênh (Lương Tài). Đặc biệt, tăng cường lập điều chỉnh cục bộ QH chung xây dựng Nông thôn mới và điều chỉnh Nông thôn mới các xã theo định hướng lên phường, phù hợp với định hướng của tỉnh và tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

Ảnh minh hoạ

Nguồn: Báo Bắc Ninh