Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp đô thị và dịch vụ VSIP huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn

26/06/2018 08:26 Số lượt xem: 864

 

 

Phòng QH