Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị, công trình công cộng và dịch vụ tại xã Đông Tiến, Long Châu, Trung Nghĩa và thị trấn Chờ, huyện Yên phong

18/12/2019 17:00 Số lượt xem: 1211
Ngày 26/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định số 394/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị, công trình công cộng và dịch vụ tại xã Đông Tiến, Long Châu, Trung Nghĩa và thị trấn Chờ, huyện Yên Phong

Theo đó, đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị, công trình công cộng và dịch vụ tại xã Đông Tiến, Long Châu, Trung Nghĩa và thị trấn Chờ, huyện Yên Phong với vị trí, ranh giới, quy mô và sự phù hợp với quy hoạch vùng tỉnh, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu: Khu vực lập quy hoạch có tổng diện tích khoảng 66,43ha thuộc địa giới hành chính các xã Đông Tiến, Long Châu, Trung Nghĩa và thị trấn Chờ, huyện Yên Phong bao gồm hai khu A và B.  Khu A thuộc các xã Đông Tiến, Long Châu, Trung Nghĩa và thị trấn Chờ, huyện Yên Phong có diện tích khoảng 60,32ha, ranh giới cụ thể như sau: Phía Bắc giáp đường gom quốc lộ 18 và khu đất quốc phòng; phía nam giáp khu dân cư thôn Mẫn Xá và thôn Đại Chu xã Long Châu; phía đông giáp khu dân cư thôn Mẫn Xã, xã Long Châu; phía tây giáp đất canh tác xã Đông Tiến. Khu B thuộc xã Long Châu, huyện Yên Phong có diện tích khoảng 6,11ha, ranh giới cụ thể như sau: Phía bắc giáp đường gom quốc lộ 18; phía nam giáp khu dân cư thôn Ngô Xá và thôn Mẫn Xá, xã Long Châu; Phía đông giáp đường Ngô Xá, Phù Cầm, xã Long Châu; phía tây giáp khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất thôn Mẫn Xá, xã Long Châu.

Dân số: Khoảng 3.900 người, trong đó Khu A khoảng 3.000 người, khu B khoảng 900 người.

Khu vực lập quy hoạch phù hợp với đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 17/10/2018, đồ án quy hoạch chung khu vực phía đông huyện Yên Phong được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 và đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 khu phía đông nam thị trấn Chờ, huyện Yên Phong được Sở Xây dựng thầm định, trình UBND tỉnh phê duyệt tại Báo cáo thẩm định số 331/BCTĐ-SXD ngày 12/12/2017.

Đây là khu nhà ở, công trình công cộng và dịch vụ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, có bãi đỗ xe tập trung quy mô lớn phục vụ cho KCN Yên Phong và khu vực lân cận.

 

 

 

 

Văn phòng Sở Xây dựng