10 nhiệm vụ tập trung của Ngành Xây dựng Bắc Ninh năm 2019

04/02/2019 17:04 Số lượt xem: 593

Chủ đề của Ngành năm 2019 là:Đẩy mạnh công tác quy hoạch, phát triển đô thị theo mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương”Chủ đề của Ngành năm 2019 là:Đẩy mạnh công tác quy hoạch, phát triển đô thị theo mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương

 

Cung Quy hoạch Kiến trúc  Bắc Ninh - Ảnh minh họa

Phương hướng chung: Triển khai các giải pháp đồng bộ trên mọi lĩnh vực quản lý nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi và tháo gỡ kịp thời các vướng mắc cho địa phương, doanh nghiệp, nhân dân; tập trung chỉ đạo công tác quy hoạch, phát triển đô thị, quản lý kiến trúc, cảnh quan, thúc đẩy ĐTXD kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn theo hướng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022, theo hướng “Hiện đại, văn minh, sinh thái, tri thức và đô thị thông minh”.

Những nhiệm vụ trọng tâm

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, tăng cường giải quyết TTHC theo cơ chế 4 tại chỗ, ứng dụng CNTT để rút ngắn thời gian; thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chỉ số: PCI, PAPI, ICT index và DDCI của Sở; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thực hiện các thủ tục về ĐTXD liên quan đến lĩnh vực QLNN của Sở; tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tham mưu các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp kịp thời, hiệu quả.

2. Tiếp tục đổi mới công tác hướng dẫn pháp luật có hiệu quả, thiết thực, theo hướng ngắn gọn, tập trung vào một số nội dung cụ thể, còn vướng mắc trong thực tế, nhất là lĩnh vực quản lý nhà ở và thị trường bất động sản.

3. Tập trung hoàn thành Chương trình khung về quy hoạch đô thị đáp ứng mục tiêu tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, cụ thể là: Hoàn thành điều chỉnh QHC đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035 tầm nhìn năm 2050 để đáp ứng tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương; đẩy mạnh lập các QHPK, các QHCT khu đô thị, khu nhà ở, điều chỉnh QHC NTM tại các địa phương gắn với chương trình phát triển đô thị. Phối hợp, hướng dẫn các địa phương lập đề án đề nghị nâng loại đô thị, nâng cấp đô thị.

4. Thúc đẩy ĐTXD hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các khu đô thị mới, khu nhà ở mới tập trung cao cho mục tiêu nâng cấp 08 xã của thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn lên phường, đô thị Lim mở rộng lên đô thị loại IV, đô thị Chờ mở rộng lên đô thị loại IV, đô thị Phố Mới mở rộng lên đô thị loại IV, thành lập thị trấn Nhân Thắng, nâng tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh lên 38%. Quan tâm, chỉ đạo ĐTXD các công trình hạ tầng cấp đô thị đảm bảo hiện đại, đồng bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Chủ động phối hợp với các địa phương triển khai xây dựng các lò đốt rác sinh hoạt khu vực nông thôn; tháo gỡ khó khăn trong ĐTXD khu xử lý rác thải tập trung, các dự án thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải khu công nghiệp, các dự án cấp nước sạch, nâng cao tỷ lệ cấp nước sạch, đảm bảo cấp nước an toàn.

5. Phối hợp tốt với các ngành, địa phương hỗ trợ nhà ở cho hộ người có công, hộ nghèo; chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở công nhân, khu thiết chế văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế phục vụ công nhân các KCN; tăng cường quản lý nhà ở thương mại bảo đảm phát triển bền vững; chú trọng quản lý nhà ở chung cư đảm bảo an toàn sử dụng, tránh các tranh chấp, khiếu kiện.

6. Thúc đẩy sản xuất các loại vật liệu, vật tư, cấu kiến xây dựng với công nghệ hiện đại, tiên tiến theo hướng tiết kiệm năng lượng, đẩy mạnh sử dụng thiết bị, vật tư, vật liệu tái tạo năng lượng; tăng cường quản lý chất lượng vật liệu xây dựng; yêu cầu doanh nghiệp thực hiện tháo dỡ các lò vòng.

7. Tăng cường quản lý TTXD, xử lý nghiêm vi phạm, xây dựng đô thị văn minh; quản lý chi phí ĐTXD, chất lượng công trình xây dựng, năng lực hoạt động xây dựng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN về xây dựng. Nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt các đồ án QHXD, các dự án ĐTXD, thiết kế XD công trình.

8. Quản lý các dự án ĐTXD được UBND tỉnh giao đúng trình tự thủ tục đầu tư công, đảm bảo tiến độ, chất lượng, ATLĐ và VSMT, sử dụng hiệu quả nguồn vốn NSNN.

9. Thực hiện sắp xếp tinh giảm bộ máy của Sở Xây dựng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Xây dựng theo hướng nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về xây dựng.

10. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, tổ chức đoàn thể vững mạnh, tăng cường cường chỉ đạo công tác tuyên tuyền, giáo dục chính trị tư tưởng, làm tốt việc nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ, lãnh đạo Sở, phòng, đơn vị, các đồng chí đảng ủy viên gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ và đảng viên, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, tăng cường giám sát chuyên đề.

Thu Trang
Nguồn: Phong Kinh tế và Vật liệu xây dựng