Công bố thông tin quy hoạch khu đất có diện tích khoảng 0,7ha tại xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh thuộc ranh giới đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Tây Bắc thành phố Bắc Ninh

05/01/2019 10:57 Số lượt xem: 856

Sở Xây dựng cung cấp thông tin quy hoạch của lô đất trên để làm cơ sở lập đề xuất, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất cho các tổ chức doanh nghiệp có nhu cầu như sau:

1. Địa điểm khu đất: Tại xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, thuộc ranh giới đồ án Quy hoạch phân  tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Tây Bắc thành phố Bắc Ninh được phê duyệt, vị trí cụ thể như sau: Phía đông nam giáp ĐT 295C; phía đông bắc giáp đường quy hoạch; phía tây bắc giáp trường học theo quy hoạch; phía tây nam giáp công trình hỗn hợp khác theo quy hoạch.

2. Diện tích khu đất: Khoảng 0,7ha.

3. Loại công trình được xây dựng: ĐTXD công trình thương mại, dịch vụ theo văn bản số 3824/UBND-XDCB ngày 05/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Chỉ giới đường đỏ: Sở Xây dựng sẽ xác định cụ thể khi nhà đầu tư được lựa chọn cung cấp bản đồ địa hình hoặc địa chính tỷ lệ 1/500 theo quy định, trên cơ sở phù hợp với quy hoạch được duyệt.

5. Chỉ giới xây dựng:

- Phần công trình xây dựng nổi trên mặt đất: Yêu cầu đảm bảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCXDVN 01: 2008/BXD và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” và các quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời khống chế như sau: Phía đông nam cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 20,0m; phía đông bắc cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 10,0m; các phía còn lại cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 7,5m (riêng phía tây nam và phía tây bắc đảm bảo khoảng cách với công trình hỗn hợp cao tầng khác theo Quy chuẩn hiện hành).

- Phần công trình xây dựng ngầm (nếu có): Yêu cầu cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 3,0 m (để trồng cây xanh).

6. Mật độ xây dựng:

- Đảm bảo diện tích cây xanh tối thiểu 20% diện tích khu đất.

- Đáp ứng khoảng lùi theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy theo QCVN 06:2010/BXD, đồng thời khống chế tối đa 50%.

7. Chiều cao công trình: Từ 10 – 20 tầng, khuyến khích cao tầng.

8. Cốt san nền: Theo quy hoạch được duyệt.

9. Những yêu cầu khác:

- Yêu cầu về không gian, kiến trúc, cảnh quan: Hợp khối các công trình, kiến trúc hiện đại phù hợp Thiết kế đô thị theo quy hoạch được duyệt. Phải tuyển chọn hoặc thi tuyển phương án kiến trúc.

- Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật: Các hệ thống phải đi ngầm bao gồm cấp điện, cấp nước, các đường dây thông tin, cáp quang, ống dẫn khí, ga nếu có; đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực theo quy hoạch được duyệt. Yêu cầu bố trí chỗ đỗ xe đảm bảo nhu cầu và quy chuẩn hiện hành.

- Yêu cầu về cây xanh, môi trường: Đảm bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Ưu tiên trồng cây bóng mát, cây lấy gỗ quý, kết hợp cây xanh cảnh quan và thảm cỏ.

Thông tin quy hoạch này được đăng công bố, công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng Bắc Ninh, có hiệu lực trong 24 tháng để các cơ quan Nhà nước làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật hiện hành và thiết kế công trình./.

Tuấn Kiệt