Công tác thẩm định Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn

07/03/2019 16:28 Số lượt xem: 472

Sau 03 lần họp Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn đã được tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định. Ngày 05/3/2019, Sở Xây dựng tổ chức họp Hội đồng thẩm định lần thứ 4 để thống nhất những nội dung Đồ án quy hoạch và Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

 

Xuân Thiêm