Giao thông - Xây dựng - Bảo vệ môi trường đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển mới

25/09/2020 16:52 Số lượt xem: 460
Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công, xã hội hóa và đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, góp phần phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại; công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng được tăng cường. Đầu tư xây dựng và hoàn thành nhiều công trình, dự án trọng điểm, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: Nhà hát dân ca Quan họ Bắc Ninh, Cung quy hoạch - kiến trúc, Nút giao khu công nghiệp Yên Phong với QL18, Nút giao Tây Nam thành phố Bắc Ninh, Nút giao QL18, QL38, TL295B, TL277, TL286, cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành, chùa Dạm, đền thờ Thái úy Lý Thường Kiệt... và các công trình hợp khối, cao tầng hiện đại, công trình hạ tầng kỹ thuật (điện, thông tin, viễn thông, nước sạch, xử lý nước thải, rác thải…). Tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 427 nghìn tỷ đồng, vượt 63,6 nghìn tỷ đồng so mục tiêu Đại hội.
Triển khai thực hiện chiến lược phát triển bền vững trên cơ sở kết hợp chặt chẽ và hài hòa 3 lĩnh vực: Kinh tế, xã hội, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển. Thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường, chủ đề “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”, tạo chuyển biến đáng kể, khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường.

Nguồn: Báo Bắc NInh