Giới thiệu các Đơn vị sự nghiệp

23/12/2015 20:02 Số lượt xem: 4276
Giới thiệu các Đơn vị sự nghiệp

1. Viện Quy hoạch, Kiến trúc Bắc Ninh

                     Địa chỉ: Đường Huyền Quang, thành phố Bắc Ninh

                     Email: ttqhdtnt.sxd@bacninh.gov.vn

                     Điện thoại: 0241.3812.810

a. Lãnh đạo Viện

- Đồng chí Đỗ Xuân Thủy - Viện trưởng   ĐT: 0241.3823.476

- Đồng chí Chu Đăng Khoa - Phó Viện trưởng ĐT: 0241.3813.158

b. Các phòng ban thuộc Viện

- Phòng Tổng hợp                      0241.3812.810

 

- Phòng Kỹ thuật xây dựng        0241.3813728

 

- Phòng Quy hoạch                    0241.3813.729

 

- Phòng Kiến trúc                     0241.3813.727

 

- Phòng Nghiên cứu khoa học và Đạo tạo 

 

2. Chi cục Giám định chất lượng

                      

                       Địa chỉ: Đường Huyền Quang, thành phố Bắc Ninh

                      

                       email: ttkdclktxd.sxd@bacninh.gov.vn

                      

                       Điện thoại: 0241.3854.373

 

sxd
Nguồn: BBN