Góp ý dự thảo danh mục máy và thiết bị thi công, thiết bị chuyên dụng làm cơ sở lập Đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

13/10/2020 09:43 Số lượt xem: 186
Góp ý dự thảo danh mục máy và thiết bị thi công, thiết bị chuyên dụng làm cơ sở lập Đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh