Hội Xây dựng Bắc Ninh: Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2025

18/11/2019 07:43 Số lượt xem: 558
Ngày 17 - 11, Hội Xây dựng tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 -2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chúc mừng Đại hội... 

Nhiệm kỳ qua, các lĩnh vực hoạt động của Hội Xây dựng Bắc Ninh đạt được nhiều kết quả. Nổi bật là hoạt động tư vấn, phản biện xã hội, thông tin truyền thông và trợ giúp hội viên. Qua đó, đưa Hội phát triển toàn diện, vững chắc và góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển của tỉnh, nhất là lĩnh vực quản lý quy hoạch, kiến trúc và xây dựng. 
Phát huy những kết quả đạt được nhiệm kỳ 2019 - 2025, Hội Xây dựng tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển hội viên; tăng cường công tác tư vấn, phản biện xã hội, nâng cao cả về chất lượng và hiệu quả; thông tin kịp thời cho hội viên các văn bản mới ban hành, các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực xây dựng; đa dạng các hình thức hoạt động nhằm trợ giúp hội viên, tăng cường giao lưu, gắn kết hội viên; mở rộng mô hình tổ chức hoạt động theo lĩnh vực nghề nghiệp...
Đại hội bầu ra Ban chấp hành Hội Xây dựng Bắc Ninh nhiệm kỳ 2019 - 2025 gồm 35 đại biểu; báo cáo phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành; thông qua Nghị quyết Đại hội.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội Xây dựng Bắc Ninh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trước yêu cầu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố văn minh, hiện đại, yêu cầu Hội Xây dựng Bắc Ninh: Chú trọng phát triển số lượng, chất lượng hội viên; tăng cường công tác tư vấn, phản biện xã hội, nhất là những vấn đề xã hội quan tâm; chủ động đóng góp ý kiến, góp phần xây dựng cho tỉnh những công trình, đồ án có tính hiệu quả, thẩm mỹ và bền vững; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo kênh thông tin, sân chơi nghề nghiệp, bổ ích cho hội viên.... 
Nhân dịp này, tập thể Hội Xây dựng Bắc Ninh và nhiều hội viên được nhận Bằng khen của UBND tỉnh, Hội Xây dựng Việt Nam.

 

 
Nguồn: Báo Bắc Ninh