Năm 2020, Sở Xây dựng xử lý 1478 hồ sơ đúng hạn

15/01/2021 17:19 Số lượt xem: 510
Năm 2020, Sở Xây dựng thực hiện nhiều giải pháp cải cách hành chính (CCHC) như: Giảm thời gian xử lý các TTHC đã công bố, đơn giản hóa thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, cắt giảm cuộc họp thông qua lấy ý kiến bằng văn bản, nộp hồ sơ qua mạng internet, làm việc trực tuyến...

Qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng; bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thu hút các nhà đầu tư, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh.

 

Cán bộ Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

 

Sở phát huy hiệu quả của bộ phận xử lý TTHC “4 tại chỗ”; triển khai 13 TTHC giải quyết ở mức độ 4; 20 thủ tục mức độ 3; 7 thủ tục mức độ 2 và 4 thủ tục được tích hợp trên cổng Dịch vụ công trực tuyến quốc gia. Trình tỉnh bổ sung 4 thủ tục hành chính; 40/40 thủ tục hành chính thực hiện theo phiên bản ISO 9001:2015; thành lập Tổ giải quyết kiến nghị, phản ảnh của công dân, doanh nghiệp... Tiếp nhận, xử lý 1478 hồ sơ, đúng hạn 100%, trong đó giải quyết sớm 96%, giảm 30% thời gian so quy định.

Công tác CCHC của Sở Xây dựng được nâng cao chất lượng về mọi mặt, từ rút ngắn thời gian theo công bố, phong cách, thái độ phục vụ và trách nhiệm công chức trong thực thi công vụ. Năm 2020, Sở Xây dựng tiếp tục được xếp thứ 2 về CCHC, DDCI (bộ chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành) xếp thứ 13 trong các khối cơ quan thuộc UBND tỉnh...

Nguồn: Báo Bắc Ninh