Phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Yên Phong II- Phân khu C, tỷ lệ 1/2.000, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

21/10/2019 20:22 Số lượt xem: 1680

Ngày 30/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định số 413/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Yên phong II- Phân khu C, tỷ lệ 1/2000, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

 

Theo đó, Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Yên Phong II - Phân khu C nằm trên địa bàn các xã Đông Tiến, xã Tam Giang, xã Trung Nghĩa và thị trấn Chờ, có ranh giới như sau: Phía Bắc lấy đến tim  ĐT.285B; phía Đông giáp Dân cư cũ và ĐT 295; phía Tây giáp ĐT. 277; phía Nam giáp thôn Trác Bút- thị trấn Chờ. Đây là khu công nghiệp tập trung, thân thiện với môi trường với hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Các khu chức năng trong khu công nghiệp bao gồm: Khu đất xây dựng nhà máy, khu điều hành, dịch vụ, cây xanh, giao thông, bãi đỗ xe và các công trình HTKT đầu mối… Vị trí và quy mô các khu chức năng phù hợp với đồ án QHC KCN Yên Phong II được phê duyệt và được kết nối với nhau qua các trục giao thông trong khu công nghiệp.

 

Phòng Quy hoạch - Kiến trúc