Phổ biến tài liệu "Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà”

02/02/2021 14:52 Số lượt xem: 1018
Sở Xây dựng ban hành văn bản  Phổ biến tài liệu "Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà”

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 264/UBND-XDCB ngày 26/01/2021 về việc hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà (theo văn bản văn bản số 6242/BXD-KHCN ngày 28/12/2020 của Bộ Xây dựng), Sở Xây dựng công bố tài liệu "Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà” trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng để các Chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân căn cứ hướng dẫn để thực hiện.

 

Thông tin chi tiết xem tại đây 

Thế Hưng