Quế Võ triển khai 19 công trình xây dựng

14/01/2021 10:02 Số lượt xem: 143
Hiện nay, huyện Quế Võ triển khai thi công 19 công trình, trong đó bao gồm các công trình chuyển tiếp từ năm 2020. Chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung hoàn thành việc nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng và quyết quyết theo quy định một số dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Nội Doi - Cung Kiệm, đấu nối đường trục chính đô thị từ xã Phượng Mao sang KCN Quế Võ I (giai đoạn 2), đường nội thị thị trấn Phố Mới (Khu 3; khu 5 và khu Đồng Dỡ)...

 

Nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ đường trục chính đô thị từ TL 279 đến KCN Quế Võ 3.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ một số công trình trọng điểm: Cải tạo đường trục huyện Quế Võ (đoạn từ QL.18 đi trung tâm xã Đào Viên), khối lượng thực hiện đạt 80%; Cải tạo, nâng cấp đường trục huyện Quế Võ (đoạn từ TL.279 qua thôn Đồng Chuế đi bến đò Cung Kiệm), khối lượng đạt 95%; Đầu tư xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung xã Yên Giả, thi công đạt 81% khối lượng...

Phối hợp với các nhà thầu, Ban quản lý các dự án xây dựng huyện thường xuyên họp giao ban công trường, giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh trong quá trình thi công; đôn đốc công tác bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh công trường.

Tuy nhiên, tiến độ một số dự án còn chậm do đây là công trình dạng tuyến, đi qua nhiều địa phương khác nhau nên công tác GPMB gặp nhiều khó khăn. Ban quản lý dự án xây dựng kiến nghị Hội đồng GPMB huyện chỉ đạo  UBND các xã phối hợp các đơn vị liên quan sớm giải quyết những vướng mắc về mặt bằng để triển khai các dự án đúng tiến độ.

 
Nguồn: Báo Bắc Ninh