Quyết định ban hành khung gia dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

18/03/2020 17:20 Số lượt xem: 535