Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 10/9/2020

25/09/2020 17:06 Số lượt xem: 1572
Quyết định về việc ban hành khung giá bán, giá cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội do các hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh