Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng - phần xây dựng quý IV năm 2020 và năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

02/02/2021 14:45 Số lượt xem: 526

Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng - phần xây dựng quý IV năm 2020 và năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Thông tin chi tiết xem tại đây