Sở Xây dựng - Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định tổ chức lấy ý kiến về nội dung Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

30/06/2020 09:05 Số lượt xem: 1030
Ngày 16/6/2020, Hội đồng thẩm định Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình tổ chức họp thẩm định Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, Hội đồng thẩm định đề nghị UBND huyện Gia Bình chỉ đạo đơn vị tư vấn lập quy hoạch tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện đồ án quy hoạch

1. Về phân tích đánh giá tổng hợp hiện trạng, xác định, tính chất, mục tiêu, tầm nhìn chiến lược:

a) Phân tích đánh giá hiện trạng:

- Cập nhật số liệu hiện trạng về dân số, lao động và kinh tế - xã hội theo số liệu Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2020.

- Cập nhật diện tích tự nhiên, diện tích đất ở của các đơn vị hành chính theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 đã được phê duyệt.

b) Các số liệu dự báo: Rà soát lại số liệu dự báo về dân số, tỷ lệ đô thị hóa, chỉ tiêu kinh tế phát triển, thống nhất với Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh.

c) Bổ sung mục tiêu quy hoạch: Trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Bắc Ninh và cả nước.

d) Tầm nhìn quy hoạch:

- Thuộc vùng ngoại thành của thành phố trực thuộc Trung ương, tập trung phát triển công nghiệp sạch, công nghiệp chế biến phục vụ nông nghiệp; nông nghiệp công nghệ cao - nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch trải nghiệm, du lịch tâm linh.

- Xây dựng khung bảo vệ thiên nhiên ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường tự nhiên, giữ cân bằng sinh thái, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

- Xây dựng hệ thống đô thị hiện đại có môi trường sống tốt, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương.

- Đảm bảo khả năng huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế.

2. Về định hướng quy hoạch:

a) Về mô hình phát triển không gian vùng: Yêu cầu nghiên cứu, đề xuất tối thiểu hai phương án mô hình phát triển không gian vùng, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của hai phương án đề xuất, từ đó đề xuất mô hình lựa chọn mô hình phù hợp:

- Phương án 1:  Phát triển theo hành lang vùng chia thành ba vùng:

+ Vùng phát triển đô thị và công nghiệp dọc theo đường QL.17 và ĐT.282B gồm các đô thị Gia Bình, Nhân Thắng, Cao Đức, trọng tâm là phát triển đô thị, công nghiệp và thương mại, dịch vụ.

+ Vùng phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, vui chơi giải trí, du lịch văn hóa tâm linh dọc sông Đuống.

+ Vùng  phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái là các xã còn lại.

- Phương án 2: Phát triển theo trung tâm đô thị chia thành ba vùng:

+ Vùng 1: Hạt nhân là Đô thị Gia Bình và khu công nghiệp Gia Bình I.

+ Vùng 2: Hạt nhân là Đô thị Nhân Thắng và khu công nghiệp Gia Bình II.

+ Vùng 3: Hạt nhân là Đô thị Cao Đức, cụm công nghiệp Cao Đức – Vạn Ninh, khu vui chơi giải trí, du lịch tâm linh Bãi Nguyệt Bàn.

b) Quy hoạch hệ thống đô thị:

- Về tính chất quy hoạch:

+ Đô thị Gia Bình: Là đô thị huyện lỵ, trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao của huyện Gia Bình, là một trong những điểm du lịch văn hóa, lịch sử, “du lịch, văn hóa, làng nghề và sinh thái” sông Đuống, có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng.

+ Đô thị Nhân Thắng: Là đô thị dịch vụ phục vụ cho khu công nghiệp.

+ Đô thị Cao Đức: Là đô thị dịch vụ và du lịch tâm linh.

- Về dự báo dân số: Yêu cầu căn cứ dân số hiện trạng do Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh cung cấp mới nhất để dự báo lại dân số theo các giai đoạn (2021-2025), (2026-2030), (2031-2035) cho phù hợp.

c) Quy hoạch điểm dân cư nông thôn: Bổ sung nâng cao các tiêu chí của các xã nông thôn theo hướng xã nông thôn mới nâng cao. Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế xã hội nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa để phấn đấu góp phần lên huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

d) Quy hoạch phát triển công nghiệp: Hai Khu công nghiệp tập trung theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, bổ sung mở rộng cụm công nghiệp Cao Đức – Vạn Ninh (bổ sung quy hoạch tỉnh) lên tổng khoảng 75ha.

e) Quy hoạch khu vực phát triển nông nghiệp: Quy hoạch các vùng kinh tế nông nghiệp, ưu tiên nông nghiệp sạch, nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, cụ thể như sau:

- Vùng sản xuất cây trồng tập trung, nuôi trồng thủy sản được quy hoạch tại các xã Song Giang, Giang Sơn, Đại Lai, Xuân Lai, Quỳnh Phú, Bình Dương, Cao Đức và Vạn Ninh; vùng nuôi cá lồng trên sông tại xã Song Giang và xã Cao Đức;

- Vùng chăn nuôi tập trung được quy hoạch tại các xã: Giang Sơn, Đại Lai;

- Phát triển tổ chức sản xuất theo mô hình sản xuất - chế biến - tiêu thụ.

f) Quy hoạch phát triển du lịch: Phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, du lịch làng nghề (Đại Bái, Xuân Lai,...), vui chơi giải trí và du lịch văn hóa tâm linh (Lệ Chi Viên, đền thờ Lê Văn Thịnh,..) trọng tâm phát triển theo dọc hành lang sông Đuống (công viên cây xanh và kết hợp vui chơi giải trí) phục vụ nhu cầu sinh hoạt công cộng cho người dân và phát triển kinh tế, tạo cảnh quan môi trường.

g) Quy hoạch khu chức năng cấp vùng huyện:

- Quy hoạch Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Xuân Lai, với quy mô khoảng 10ha tại vị trí đảm bảo khoảng cách đến khu dân cư, khu công cộng, nguồn nước theo quy định.

- Quy hoạch hai khu vui chơi giải trí, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm tại khu vực bãi sông Đuống có quy mô khoảng 600 ha tại xã Thái Bảo – Vạn Ninh và xã Cao Đức.

h) Quy hoạch hệ thống hạ tầng xã hội: Rà soát quỹ đất để bố trí các công trình hạ tầng xã hội cấp đô thị đảm bảo phù hợp chỉ tiêu theo quy chuẩn; quy hoạch mới đất công trình y tế cấp đô thị tại Đô thị Nhân Thắng và đô thị Cao Đức; 01 trường THPT tại xã Vạn Ninh.

i) Quy hoạch sử dụng đất:

- Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, các chỉ tiêu về quy mô dân số, tỷ lệ đô thị hóa, cơ cấu kinh tế và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Gia Bình để xác định nhu cầu sử dụng đất của từng ngành cho phù hợp.

- Bổ sung danh mục dự án ưu tiên trong kỳ quy hoạch, đề nghị đưa tên dự án, địa điểm thực hiện, quy mô dự án cụ thể làm căn cứ để lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Gia Bình.

j) Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

- Quy hoạch giao thông:

+ Bố trí các tuyến đường gom đối với các khu chức năng, khu đô thị (đặc biệt các đoạn qua khu công nghiệp).

+ Quy hoạch tuyến đường tránh QL.17 kết nối từ huyện Thuận Thành qua huyện Gia Bình.

+ Đề xuất mới các tuyến đường huyện phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển cho từng khu vực.

+ Yêu cầu có bản đo vẽ địa hình hiện trạng, bản vẽ cập nhật các dự án đã có của huyện, thể hiện rõ quy hoạch các tuyến đường huyện ĐH trên bản đồ; định hướng, đề xuất các tuyến xe bus mới;

+ Bổ sung quy hoạch các nút giao thông, đặc biệt nút giao thông lập thể vành đai 4 với QL.17; 282B với QL.17, ngã 5 (đất dành cho giao thông),…Ghép quy hoạch giao thông vùng huyện Gia Bình với Lương Tài; xem xét tuyến đường kết nối ĐH2 tránh QL.17.

+ Cập nhật một số dự án tuyến đường đã được phê duyệt trên địa bàn huyện.

+ Định hướng tiêu thoát nước mưa: Bổ sung hệ số tiêu theo quy hoạch tại Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 17/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Bổ sung định hướng hệ thống tuyến kênh tưới chính trong khu vực như: kênh tưới Bắc Như Quỳnh, kênh tưới Kênh Vàng,… phục vụ sản xuất.

- Quy hoạch thoát nước thải, chất thải rắn, nghĩa trang, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, hệ thống thủy lợi: Cập nhật các quy hoạch chuyên ngành và Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Yêu cầu làm việc với các Sở, Ngành và địa phương để cập nhật các quy hoạch chuyên ngành.

Hội đồng thẩm định cũng đề nghị UBND huyện Gia Bình, Viện Quy hoạch, Kiến trúc Bắc Ninh tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa, khẩn trương hoàn thiện đồ án theo những nội dung nêu trên, sớm nộp lại hồ sơ để Hội đồng thẩm định có cơ sở thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

 

Nguồn: Phòng Quy hoạch Kiến trúc