Sở Xây dựng họp triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi

30/01/2019 13:51 Số lượt xem: 621
Ngày 29/01/2019, Sở Xây dựng tổ chức họp Giao ban thường kỳ tháng 1, triển khai các nhiệm vụ chính trị trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019. Chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Tài, Giám đốc Sở Xây dựng cùng toàn thể cán bộ, công chức và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở

Toàn cảnh hội nghị 

Tập trung xử lý công việc đúng thời gian theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh của các phòng đơn vị. Các phòng chuyên môn đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ trước và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi (Chỉ thị số 02/CT-UBND và Văn bản số 963-CV/TU ngày 7/1/2019 của Tỉnh ủy Bắc Ninh, văn bản số 206/UBND-NC ngày ngày 18/01/2019). Từ nay đến trước Tết Nguyên đán giải quyết ngay các hồ sơ TTHC còn tồn đọng trong năm (sắp hết hạn) và các TTHC đã sắp đến hạn;

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình cán bộ có hoàn cảnh khó khăn; bố trí quân số trực trong dịp tết Nguyên Đán đảm bảo an toàn, ANTT; chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong dịp Tết.

Ngoài ra, cần tập chung vào một số nhiệm vụ chính như sau: Chủ trì phối hợp với Sở Công thương rà soát, hoàn thiện báo cáo rà soát các chợ trên địa bàn tỉnh, đề xuất phương án phát triển, chuyển đổi báo cáo UBND tỉnh, BTV Tỉnh ủy trong tháng 2/2019; Tập trung đôn đốc Ban Khu vực PTĐT hoàn thiện hồ sơ đồ án 3 QHPK báo cáo UBND tỉnh tại ký họp tháng 3/2019. Tập trung xử lý các các hồ sơ TTHC còn tồn đọng trong năm (sắp hết hạn) và các TTHC đã sắp đến hạn hoàn thành trước Tết Nguyên đán giải quyết ngay; Tiếp tục rà soát các khu đô thị, khu nhà ở, nhà chung cư trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh; Tập trung thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị toán tỉnh; công bố công khai; Tập trung xử lý các các hồ sơ TTHC còn tồn đọng trong năm (sắp hết hạn) và các TTHC đã sắp đến hạn hoàn thành trước Tết Nguyên đán giải quyết ngay; Chủ động phối hợp với các ngành liên quan, địa phương đẩy nhanh công tác hỗ trợ hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, người có công với cách mạng trong năm 2019.

Duy trì tốt kỷ cương hành chính và Quy chế làm việc trước và sau Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi; Kiểm tra, đôn đốc đảm bảo ANTT, an toàn trước và sau Tết báo cáo UBND tỉnh đối với các phòng, đơn vị; Kiểm tra và xử lý dứt điểm đơn thư của công dân trước Tết Nguyên Đán; bố trí cán bộ trực tiếp công dân trong dịp Tết.

 

Thu Trang
Nguồn: Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng