Sở Xây dựng đôn đốc tăng cường công tác đảm bảo cấp nước an toàn, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch phục vụ phòng chống dịch COVID - 19

26/03/2020 16:59 Số lượt xem: 717
Ngày 25/3/2020, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 558/SXD-ĐT&HT về việc tăng cường công tác đảm bảo cấp nước an toàn, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch phục vụ phòng chống dịch COVID - 19

Trước tình hình dịch COVID - 19 đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo cấp nước an toàn, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân, phục vụ phòng chống dịch COVID -19. Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị cấp nước thực hiện các nội dung như sau: 1. Đảm bảo cấp nước đầy đủ về chất lượng, áp lực cho nhân dân trên địa bàn tỉnh đặc biệt là tại các tòa nhà chung cơ, cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến, trường học, khu vực cách ly...2. Có kế hoạch đảm bảo phòng chống dịch an toàn cho toàn bộ cán bộ, công nhân vận hành nhà máy sản xuất nước sạch để nhà máy hoạt động ổn định không gián đoạn.

Đề nghị các đơn vị cấp nước nghiêm túc thực hiện, trong quá trình thực hiện có nội dung gì vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng để giải quyết.

 

Ảnh Minh họa - sưu tầm

Nguồn: Phòng PTĐT&HTKT