Sở Xây dựng tập huấn pháp luật xây dựng 2020

20/11/2020 10:23 Số lượt xem: 542
Sáng 19/11, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị tập huấn Luật Kiến trúc, Luật Xây dựng (sửa đổi, bổ sung) và một số chính sách mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình với sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, phòng ban có hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Tại hội nghị, Sở Xây dựng tập trung phổ biến hệ thống văn bản quy phạm pháp luật với những nhóm nội dung mới, đang được dư luận xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, người dân đặc biệt quan tâm, như: Luật Kiến trúc; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị quyết 108/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP; Thông tư số 02/2020/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Sở Xây dựng mong muốn các đại biểu tham dự hội nghị tập trung lắng nghe và trao đổi, làm rõ những vấn đề còn vướng mắc, đang được dư luận xã hội quan tâm. Trên cơ sở đó, tham mưu giúp cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên thực hiện đúng, hiệu quả những quy định pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, góp phần quan trọng đưa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Xây dựng nói riêng, văn bản pháp luật nói chung đi vào thực tiễn cuộc sống./.

 

Nguồn: ĐPTTH