Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị về công tác cải cách hành chính

16/07/2020 07:47 Số lượt xem: 428
Sáng này 15/7/2020, Sở Xây dựng tổ chức triển khai Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 9/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 và triển khai các nội dung theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2020.

Những năm gần đây, kết quả chấm điểm cải cách hành chính (CCHC) của Sở Xây dựng đều ở nhóm tốt. Năm 2018 đạt 96,5/100 điểm, xếp thứ 1/17 sở, ngành; năm 2019 đạt 94,5 điểm/100, xếp thứ 5/17 sở, ngành. Tuy nhiên, kết quả khảo sát chỉ số cạnh tranh cấp sở, ngành (DCCI) do Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh thực hiện năm 2018 Sở Xây dựng xếp thứ 25/25 sở, ngành; năm 2019 xếp thứ 22/26 sở, ngành.

Để khắc phục  hạn chế này, lãnh đạo Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh phố biến một số nội dung về xây dựng văn hóa công sở và phân tích chuyên sâu các chỉ số quản trị địa phương PCI, PAPI (Chỉ số

Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh), DCCI đối với những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng.

Các đại biểu tiếp thu các nội dung, quy định về xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ và  làm rõ thực trạng, các nguyên nhân chủ quan; đề xuất giải pháp, sáng kiến xây dựng môi trường văn hóa công sở tại cơ quan và duy trì chỉ số chấm điểm CCHC, cải thiện, nâng cao chỉ số quản trị địa phương, nhất là chỉ số DCCI của Sở.

 

Nguồn: Báo Bắc NInh