Sở Xây dựng tổ chức tham gia ý kiến nhiệm vụ và ý tưởng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

15/05/2019 16:12 Số lượt xem: 864
Ngày 15/5/2019, Sở Xây dựng tổ chức tham gia ý kiến nhiệm vụ và ý tưởng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Phật Tích. Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Tiến Tài, Giám đốc Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn Công ty cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC) cùng các Sở, ban, ngành huyện thị trong tỉnh.

Thông tin chi tiết đang cập nhật