Thông báo chương trình công tác tháng 8/2020

11/08/2020 07:59 Số lượt xem: 335
Ngày 5/8/2020, Sở Xây dưng thông báo chương trình công tác tháng 8/2020 

Thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Giám đốc Sở về công tác phòng, chống dịch Covid19 trong giai đoạn mới.

Tập trung xử lý công việc, giải quyết kịp thời các TTHC để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn ĐTXD cho các địa phương, doanh nghiệp; tạo thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp, của nhân dân.

Thực hiện nghiêm việc giải quyết TTHC, đặc biệt giải quyết kịp thời các TTHC tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công; xử lý TTHC 4 tại chỗ tại Trung tâm hành chính công của tỉnh đúng quy trình và quy định; triển khai giải quyết TTHC cấp độ 3, 4 theo chỉ đạo của tỉnh tại văn bản số 1301/UBND-KSTT ngày 21/4/2020. Phấn đấu nâng chỉ số DDCI của Sở Xây dựng năm 2020.

Thông tin chi tiết tải tại đây