Thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện một số dự án

12/10/2018 13:32 Số lượt xem: 1090
Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án, Sở Xây dựng thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

Căn cứ Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở công nhân khu công nghiệp tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong. Bên mời thầu thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án như sau:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng khu nhà ở công nhân khu công nghiệp tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong

2. Địa điểm: xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

3. Quy mô: Diện tích khu đất khoảng 9,0ha

4. Tên nhà đầu tư trúng thầu: Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Bắc Chương Dương.

Địa chỉ liên hệ: Số 21, ngách 560/65, ngõ 640, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.

5. Thời hạn khởi công, hoàn thành xây dựng, kinh doanh:

- Tiến độ thực hiện dự án: 03 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

- Thời hạn khởi công, hoàn thành: Theo đề xuất của nhà đầu tư

6. Mục tiêu dự án: Xây dựng nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp (nhà ở công nhân) trên địa bàn huyện Yên Phong.

7. Tổng mức đầu tư: 1.545.697.000.000 đồng (Một nghìn, năm trăm bốn lăm tỷ, sáu trăm chín bảy triệu đồng chẵn)

8. Giá trị đề xuất nộp ngân sách nhà nước M3: 0 đồng

9. Kế hoạch đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà đầu tư được lựa chọn: Dự kiến trước ngày 25/10/2018.

 

Căn cứ Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở công nhân khu công nghiệp tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong. Bên mời thầu thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án như sau:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng khu nhà ở công nhân khu công nghiệp tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong

2. Địa điểm: xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

3. Quy mô: Diện tích khu đất khoảng 2,7ha

4. Tên nhà đầu tư trúng thầu: Công ty cổ phần thương mại và đầu tư phát triển Thống Nhất.

Địa chỉ liên hệ: Tầng 1, Chung cư Cát Tường, đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

5. Thời hạn khởi công, hoàn thành xây dựng, kinh doanh:

- Tiến độ thực hiện dự án: 03 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

- Thời hạn khởi công, hoàn thành: Theo đề xuất của nhà đầu tư

6. Mục tiêu dự án: Xây dựng nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp (nhà ở công nhân) trên địa bàn huyện Yên Phong.

7. Tổng mức đầu tư: 562.150.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi hai tỷ, một trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

8. Giá trị đề xuất nộp ngân sách nhà nước M3: 0 đồng

9. Kế hoạch đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà đầu tư được lựa chọn: Dự kiến trước ngày 25/10/2018.

Căn cứ Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp (nhà ở công nhân) tại xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Bên mời thầu thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án như sau:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp (nhà ở công nhân) tại xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong

2. Địa điểm: xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

3. Quy mô: Diện tích khu đất khoảng 9,5ha

4. Tên nhà đầu tư trúng thầu: Liên danh Đại Hưng Phát – Thành Đông.

Địa chỉ liên hệ: Số 01 tổ 7, Khu 1, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

5. Thời hạn khởi công, hoàn thành xây dựng, kinh doanh:

- Tiến độ thực hiện dự án: 03 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

- Thời hạn khởi công, hoàn thành: Theo đề xuất của nhà đầu tư

6. Mục tiêu dự án: Xây dựng nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp (nhà ở công nhân) trên địa bàn huyện Yên Phong.

7. Tổng mức đầu tư: 1.645.022.140.000 đồng (Một nghìn, sáu trăm bốn lăm tỷ, không trăm hai mươi hai triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn)

8. Giá trị đề xuất nộp ngân sách nhà nước M3: 0 đồng

9. Kế hoạch đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà đầu tư được lựa chọn: Dự kiến trước ngày 25/10/2018.

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện xây dựng Dự án khu nhà ở xã hội phục vụ khu công nghiệp tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Bên mời thầu thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án như sau:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội phục vụ khu công nghiệp tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành

2. Địa điểm: Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

3. Quy mô: Diện tích khu đất khoảng 4,5ha

4. Tên nhà đầu tư trúng thầu: Công ty cổ phần bất động sản Lan Hưng.

Địa chỉ liên hệ: Ngã tư Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

5. Thời hạn khởi công, hoàn thành xây dựng, kinh doanh:

- Tiến độ thực hiện dự án: 03 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

- Thời hạn khởi công, hoàn thành: Theo đề xuất của nhà đầu tư

6. Mục tiêu dự án: Xây dựng nhà ở để bố trí cho người lao động, công nhân, người thu nhập thấp làm việc trong khu công nghiệp trên địa bàn huyện Thuận Thành.

7. Tổng mức đầu tư: 920.400.820.000 đồng (Chín trăm hai mươi tỷ, bốn trăm triệu, tám trăm hai mươi nghìn đồng chẵn)

8. Giá trị đề xuất nộp ngân sách nhà nước M3: 0 đồng

9. Kế hoạch đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà đầu tư được lựa chọn: Dự kiến trước ngày 25/10/2018.

Căn cứ Quyết định số 1728/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp (nhà ở công nhân) tại xã Đông Tiến, huyện Yên Phong. Bên mời thầu thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án như sau:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp (nhà ở công nhân) tại xã Đông Tiến, huyện Yên Phong

2. Địa điểm: xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

3. Quy mô: Diện tích khu đất khoảng 3,7ha

4. Tên nhà đầu tư trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Hoàng Thành Bắc Ninh - Tân Hồng Hà.

Địa chỉ liên hệ: Số nhà 90, phố Cù Chính Lan, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

5. Thời hạn khởi công, hoàn thành xây dựng, kinh doanh:

- Tiến độ thực hiện dự án: 03 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

- Thời hạn khởi công, hoàn thành: Theo đề xuất của nhà đầu tư

6. Mục tiêu dự án: Xây dựng nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp (nhà ở công nhân) trên địa bàn huyện Yên Phong.

7. Tổng mức đầu tư: 716.700.000.000 đồng (Bảy trăm mười sáu tỷ, bảy trăm triệu đồng chẵn)

8. Giá trị đề xuất nộp ngân sách nhà nước M3: 0 đồng

9. Kế hoạch đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà đầu tư được lựa chọn: Dự kiến trước ngày 25/10/2018.

Căn cứ Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp tại phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Bên mời thầu thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án như sau:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp (nhà ở công nhân) tại phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh

2. Địa điểm: phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

3. Quy mô: Diện tích khu đất khoảng 19,35ha

4. Tên nhà đầu tư trúng thầu: Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Kinh Bắc.

Địa chỉ liên hệ: Số 308, đường Ngô Gia Tự, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

5. Thời hạn khởi công, hoàn thành xây dựng, kinh doanh:

- Tiến độ thực hiện dự án: 05 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

- Thời hạn khởi công, hoàn thành: Theo đề xuất của nhà đầu tư

6. Mục tiêu dự án: Xây dựng nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp (nhà ở công nhân) trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

7. Tổng mức đầu tư: 3.286.900.000.000 đồng (Ba nghìn, hai trăm tám mươi sáu tỷ, chín trăm triệu đồng chẵn)

8. Giá trị đề xuất nộp ngân sách nhà nước M3: 0 đồng

9. Kế hoạch đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà đầu tư được lựa chọn: Dự kiến trước ngày 25/10/2018.

Thu Trang
Nguồn: Phòng Kinh tế và vật liệu xây dựng