Thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 1.2020)

08/01/2020 14:46 Số lượt xem: 749

Hội đồng thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 1.2020) như sau:

1. Thời gian: 08h00 ngày 13/01/2020 (thứ Hai).

2. Địa điểm: Phòng sát hạch, Tầng 6, Sở Xây dựng Bắc Ninh. Địa chỉ: Số 25, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (điện thoại: 0222.3.821.019, di động: 0978.788.668).

3. Thành phần dự sát hạch: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Các cá nhân tham dự sát hạch có nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch (450.000 vnđ/1 lĩnh vực) trước khi thi, tuân thủ các quy định về quy chế sát hạch của Bộ phận sát hạch; mã số và mật khẩu dự sát hạch của từng cá nhân do Bộ phận sát hạch cung cấp vào thời gian sát hạch nêu trên./.

STT

Họ và tên, ngày sinh

Lĩnh vực dự sát hạch, hạng sát hạch

Mã số sát hạch

 1.  

Nguyễn Duy Bắc

29/12/1989

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

SH-BXD10098026

 1.  

Ngô Văn Phong

26/10/1991

1. Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Hạng III

2. Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10090677

 1.  

Nguyễn Thành Thịnh

24/3/1984

Định giá xây dựng: Hạng II

SH-BXD10015149

 1.  

Trịnh Quang Hải

30/12/1981

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng II

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II

3. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III

4. Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10098027

 1.  

Phạm Văn Thắng

09/9/1987

1. Khảo sát địa hình: Hạng III

2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng III

3. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

SH-BXD10098028

 1.  

Nguyễn Văn Bính

10/11/1986

1. Khảo sát địa hình: Hạng II

2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng III

3. Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10062782

 1.  

Nguyễn Cao Sơn

02/11/1984

1. Định giá xây dựng: Hạng III

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình (Hạng II, Hạng III)

SH-BXD10031051

 1.  

Nguyễn Văn Đức

14/7/1991

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III

SH-BXD10059110

 1.  

Nguyễn Trung Kiên

02/7/1983

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

SH-BXD10027486

 1.  

Ngô Ngọc Dương

28/10/1985

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II

SH-BXD10028980

 1.  

Nguyễn Quang Huy

14/4/1982

Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10055994

 1.  

Đỗ Tiến Hà

11/7/1992

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III

SH-BXD10094989

 1.  

Trịnh Quang Cường

24/11/1983

Thiết kế công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: Hạng III

SH-BXD10025146

 1.  

Nguyễn Hữu Hiền

02/11/1978

Thiết kế cơ điện công trình: Hạng III

SH-BXD10025145

Nguồn: Chi cục GĐXD