Thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 10.2019)

09/07/2019 08:52 Số lượt xem: 1126

Hội đồng thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 10.2019) như sau:

1. Thời gian: Ngày 16/7/2019 (thứ Ba), gồm 02 ca sát hạch:

- Ca 1: Từ 8h00 đến 11h30;

- Ca 2: Từ 13h30 đến 16h30.

2. Địa điểm: Phòng sát hạch, Tầng 6, Sở Xây dựng Bắc Ninh. Địa chỉ: Số 25, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (điện thoại: 0222.3.821.019).

3. Thành phần dự sát hạch: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Các cá nhân tham dự sát hạch có nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch (450.000 vnđ/1 lĩnh vực) trước khi thi, tuân thủ các quy định về quy chế sát hạch của Bộ phận sát hạch; mã số và mật khẩu dự sát hạch của từng cá nhân do Bộ phận sát hạch cung cấp vào thời gian sát hạch nêu trên./.

STT

Họ và tên, ngày sinh

Lĩnh vực dự sát hạch, hạng sát hạch

Ghi chú

I

CA 1 (8H00 – 11H00)

 1.  

Nguyễn Trọng Hiếu

24/10/1975

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

Ca 1

 1.  

Nguyễn Văn Thiệp

01/7/1984

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật:  Hạng II

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

Ca 1

 1.  

Nguyễn Quang Khôi

01/5/1984

Định giá xây dựng: Hạng II

Ca 1

 1.  

Nguyễn Hữu Hiệu

25/3/1988

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật:  Hạng II

Ca 1

 1.  

Nguyễn Viết Nam

03/12/1992

Định giá xây dựng: Hạng III

Ca 1

 1.  

Nguyễn Thành Luân

14/10/1990

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

Ca 1

 1.  

Trần Quốc Hoàn

26/5/1989

Khảo sát địa hình: Hạng III

Ca 1

 1.  

Đỗ Thanh Tuyền

29/8/1988

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

Ca 1

 1.  

Nguyễn Hữu Hòa

12/12/1985

Quản lý dự án: Hạng III

Ca 1

 1.  

Nguyễn Đức Bình

06/3/1991

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật:  Hạng II

Ca 1

 1.  

Hoàng Đức Thành

03/8/1984

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng II

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

3. Định giá xây dựng: Hạng II

4. Quản lý dự án: Hạng II, Hạng III

Ca 1

 1.  

Hoàng Văn Trung

16/10/1984

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II

Ca 1

 1.  

Nguyễn Hoàng Thanh

03/10/1972

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

Ca 1

 1.  

Nguyễn Hoài Nam

06/8/1986

 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

Ca 1

 1.  

Chu Danh Hoàn

05/9/1974

Thiết kế kiến trúc công trình: Hạng II

Ca 1

 1.  

Nguyễn Hữu Lịch

11/01/1985

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

Ca 1

 1.  

Nguyễn Văn Hải

12/10/1985

1. Pháp luật giám sát: Hạng II

2. Quản lý dự án: Hạng II

Ca 1

 1.  

Bùi Thị Lê Huyền

03/8/1979

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình: Hạng III

Ca 1

 1.  

Đặng Việt Hùng

10/12/1977

 

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình: Hạng III

 

Ca 1

 1.  

Đỗ Văn Cư

03/02/1976

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình: Hạng III

Ca 1

 1.  

Hà Huy Luân

03/03/1980

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình: Hạng III

Ca 1

 1.  

Hoàng Anh Tuấn

04/11/1977

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình: Hạng II

Ca 1

 1.  

Nguyễn Ánh Khang

06/6/1976

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình: Hạng II

 

Ca 1

 1.  

Nguyễn Đức Hà

21/11/1961

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình: Hạng III

Ca 1

 1.  

Nguyễn Xuân Phương

25/8/1961

 

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình: Hạng III

Ca 1

 1.  

Phạm Thị Kim Hải

01/07/1979

 

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình: Hạng III

Ca 1

 1.  

Phan Thị Thanh Loan

08/12/1978

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình: Hạng II

Ca 1

 1.  

Trần Danh Chương

17/5/1984

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình: Hạng II

Ca 1

 1.  

Trần Văn Lưu

02/08/1961

 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình: Hạng III

Ca 1

 1.  

Trịnh Minh Ngọc

30/12/1967

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình: Hạng II

Ca 1

 1.  

Phạm Văn Hiệp

06/12/1979

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình: Hạng III

Ca 1

 1.  

Trương Tử Bình

05/02/1973

 

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình: Hạng III

 

Ca 1

 1.  

Vũ Tuấn Long

09/03/1983

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình: Hạng III

Ca 1

 1.  

Vũ Thị Thu Hằng

06/12/1977

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình: Hạng III

Ca 1

 1.  

Hoàng Thường

20/10/1981

Quản lý dự án: Hạng II

Ca 1

 1.  

Nguyễn Doãn Anh

22/5/1985

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

Ca 1

 1.  

Trần Văn Dương

09/12/1992

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

Ca 1

  II

CA 2 (13H30 – 16H30)

 1.  

Hồ Ngọc Trung

01/08/1977

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

Ca 2

 1.  

Nguyễn Đức Vượng

02/08/1990

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

Ca 2

 1.  

Lê Văn Thành

11/02/1984

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng II

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

Ca 2

 1.  

Trần Công Hòa

29/10/1981

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình: Hạng III

Ca 2

 1.  

Đỗ Minh Ngọc

11/11/1973

Khảo sát địa hình: Hạng II

Ca 2

 1.  

Đào Hoàng Thăng

23/06/1992

Pháp luật giám sát: Hạng III

Ca 2

 1.  

Lê Đăng Hòa

07/06/1984

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

Ca 2

 1.  

Trần Văn Giang

14/07/1990

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

Ca 2

 1.  

Trần Mạnh Hải

29/03/1975

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

2. Quản lý dự án: Hạng III

Ca 2

 1.  

Nguyễn Thanh Tùng

31/12/1990

Định giá xây dựng: Hạng III

Ca 2

 1.  

Nguyễn Xuân Lập

16/06/1988

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

Ca 2

 1.  

Nguyễn Thế Quang

19/08/1988

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

Ca 2

 1.  

Thiều Anh Dũng

14/02/1981

Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng II

Ca 2

 1.  

Đặng Ngọc Thanh

28/10/1981

Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng III

Ca 2

 1.  

Nguyễn Phú Vĩnh

12/09/1971

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

2. Quản lý dự án: Hạng II

Ca 2

 1.  

Dương Đình Long

10/07/1993

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

Ca 2

 1.  

Đoàn Quang Vinh

12/03/1993

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

Ca 2

 1.  

Vũ Khắc Dũng

24/11/1987

Định giá xây dựng: Hạng III

Ca 2

 1.  

Bùi Văn Tuấn

09/06/1976

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

Ca 2

 1.  

Hoàng Thế Trung

16/10/1989

Thiết kế kiến trúc công trình: Hạng II

Ca 2

 1.  

Nguyễn Hoàng Long

28/08/1989

Thiết kế cơ - điện công trình: Hạng II

Ca 2

 1.  

Phan Mạnh Dương

18/04/1955

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II

Ca 2

 1.  

Phạm Minh Cường

02/04/1983

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II

Ca 2

 1.  

Phạm Thanh Chất

07/01/1975

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng II

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II

3. Khảo sát địa hình: Hạng III

Ca 2

 1.  

Nguyễn Diên

05/08/1992

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng II

2. Định giá xây dựng: Hạng II

Ca 2

 1.  

Nguyễn Quốc Dũng

05/01/1976

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

Ca 2

 1.  

Hoàng Quang Lâm

04/01/1986

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

Ca 2

 1.  

Nguyễn Anh Tuấn

10/09/1976

1. Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

2. Thiết kế kiến trúc công trình: Hạng II

Ca 2

 1.  

Lê Văn Thành

08/05/1982

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

2. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: Hạng II

Ca 2

 1.  

Nguyễn Thị Nhàn

24/7/1984

1. Định giá xây dựng Hạng II

2. Thiết kế xây dựng dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: Hạng III

Ca 2

 

Chi cục Giám định Xây dựng