Thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề đợt 11.2020

15/10/2020 15:39 Số lượt xem: 2003

Hội đồng thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 11.2020) như sau:

1. Thời gian, địa điểm: 08h00, ngày 20/10/2020 (thứ Ba).

Tại Phòng sát hạch, Tầng 6, Sở Xây dựng Bắc Ninh. Địa chỉ: Số 25, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (điện thoại: 0222.3.821.019, di động: 0978.788.668).

2. Nội dung sát hạch: Thực hiện theo Điều 3, Thông tư 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018; Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 28/12/2018.

3. Thành phần dự sát hạch: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Các cá nhân tham dự sát hạch có nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch (450.000 vnđ/1 lĩnh vực) trước khi thi, tuân thủ các quy định về quy chế sát hạch của Bộ phận sát hạch; mã số và mật khẩu dự sát hạch của từng cá nhân do Bộ phận sát hạch cung cấp vào thời gian sát hạch nêu trên./.

STT

Họ và tên, ngày sinh

Lĩnh vực dự sát hạch, hạng sát hạch

Ghi chú

 1.  

Đồng Như Đại

03/3/1989

1. Thiết kế cơ – điện công trình: Hạng II.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III

 

 1.  

Đồng Đăng Dương

23/8/1995

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

 

 1.  

Vũ Văn Hưng

05/9/1989

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Duy Đức

04/02/1990

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

2. Định giá xây dựng: Hạng II.

 

 1.  

Vũ Tuấn Dũng

29/12/1985

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

 

 1.  

Tạ Thiên Giang

06/9/1983

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

 

 1.  

Nguyễn Thế Kha

03/4/1993

1. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III.

2. Định giá xây dựng: Hạng III.

3. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

4. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

 

 1.  

Vũ Cao Thái

25/10/1983

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Văn Chiến

25/12/1988

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng II.

 

 1.  

Nguyễn Văn Bằng

22/12/1985

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

 

 1.  

Trương Mạnh Hùng

13/3/1983

Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Văn Thăng

19/9/1977

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

 

 1.  

Lê Cao Cường

01/12/1988

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng II.

 

 1.  

Bùi Đăng Kiên

15/7/1982

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Bá Lý

29/6/1985

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

 

 1.  

Nguyễn Xuân Dũng

10/02/1988

Thiết kế cơ – điện công trình: Hạng III.

 

 1.  

Vũ Chí Thế

02/12/1985

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

 

 1.  

Lê Văn Tân

22/6/1991

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

 

 1.  

Tôn Văn Đức

05/4/1995

Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Văn Lợi

29/7/1986

Pháp luật khảo sát: Hạng II.

 

 1.  

Nguyễn Bá Tình

22/8/1990

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng II.

 

 1.  

Nguyễn Khắc Thắng

18/6/1992

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng III.

2. Định giá xây dựng: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Thế Mạnh

12/02/1984

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

 

 1.  

Trần Thị Hoà

04/5/1988

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

2. Định giá xây dựng: Hạng III.

 

 1.  

Đỗ Xuân Chuyền

10/6/1975

1. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng II.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

3. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

4. Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT: Hạng II

 

 1.  

Nguyễn Đức Trà

19/12/1984

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

 

 1.  

Nguyễn Thành Minh

05/8/1993

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Thị Hoài Thu

03/9/1992

 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Anh Quốc

22/8/1992

1. Thiết kế cơ - điện công trình: Hạng III.

2. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng III.

 

 1.  

Võ Huy Hoàng

18/11/1984

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

 

 1.  

Phan Viết Đễ

22/8/1987

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

 

 1.  

Ma Quốc Hưng

11/9/1994

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

 

 1.  

Ưng Thị Hiền

15/6/1986

Khảo sát địa chất công trình: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Văn Cao

07/11/1985

Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

 

 1.  

Nguyễn Hoàng Phú

29/6/1994

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Văn Phong

18/10/1991

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Tiến Thắng

01/4/1982

Định giá xây dựng: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Huy Thông

11/7/1996

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Thị Hòa

31/01/1993

Thiết kế cơ điện công trình: Hạng III.