Thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 19.2019)

09/12/2019 16:07 Số lượt xem: 183

Hội đồng thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 19.2019) như sau:

1. Thời gian: 08h00 ngày 13/12/2019 (thứ Sáu).

2. Địa điểm: Phòng sát hạch, Tầng 6, Sở Xây dựng Bắc Ninh. Địa chỉ: Số 25, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (điện thoại: 0222.3.821.019, di động: 0978.788.668).

3. Thành phần dự sát hạch: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Các cá nhân tham dự sát hạch có nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch (450.000 vnđ/1 lĩnh vực) trước khi thi, tuân thủ các quy định về quy chế sát hạch của Bộ phận sát hạch; mã số và mật khẩu dự sát hạch của từng cá nhân do Bộ phận sát hạch cung cấp vào thời gian sát hạch nêu trên./.

STT

Họ và tên, ngày sinh

Lĩnh vực dự sát hạch, hạng sát hạch

Mã số

 1.  

Phạm Văn Hải

21/6/1973

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

SH-BXD10027493

 1.  

Nguyễn Đức Vương

11/9/1978

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng II

SH-BXD10019443

 1.  

Nguyễn Đưc Cam

09/4/1991

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng II

SH-BXD10019442

 1.  

Nghiều Văn Thái

20/9/1992

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

SH-BXD10094987

 1.  

Nguyễn Trường Giang

19/8/1987

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III

SH-BXD10036260

 1.  

Nguyễn Đình Thiệp

26/7/1985

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng II

SH-BXD10094988

 1.  

Nguyễn Đình Anh

01/6/1987

Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10055990

 1.  

Nguyễn Cao Sơn

02/11/1984

1. Định giá xây dựng: Hạng III

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình (Hạng II, Hạng III)

SH-BXD10031051

 1.  

Nguyễn Tuấn Minh

04/9/1981

Định giá xây dựng: Hạng II

SH-BXD10047199

 1.  

Nguyễn Tuấn Khiêm

10/7/1982

Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10055997

 1.  

Đỗ Tiến Hà

11/7/1992

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III

SH-BXD10094989

 1.  

Lê Văn Quân

05/01/1982

Định giá xây dựng: Hạng II

SH-BXD10056001

 1.  

Nguyễn Tuấn Anh

01/10/1990

Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10056003

 1.  

Nguyễn Hữu Đạo

18/5/1989

Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10055992

 1.  

Nguyễn Mạnh Hùng

03/3/1987

Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10055993

 1.  

Ngô Ngọc Dương

28/10/1985

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II

SH-BXD10028980

 1.  

Nguyễn Mạnh Nghĩa

18/11/1990

Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10094990

 1.  

Nguyễn Tuấn Anh

26/8/1991

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III

SH-BXD10094991

 1.  

Nguyễn Xuân Chức

27/01/1980

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II

SH-BXD10028979

 1.  

Phạm Thanh Bình

17/4/1980

Thiết kế cấp thoát nước công trình: Hạng III

SH-BXD10094992

 1.  

Trần Công Huân

23/10/1990

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

SH-BXD10094993

 1.  

Nguyễn Trung Kiên

02/7/1983

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

SH-BXD10027486

 1.  

Nguyễn Hồng Anh

06/3/1995

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III

SH-BXD10084832

 1.  

Đặng Đức Vĩnh

30/8/1991

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III

SH-BXD10094994

 1.  

Trần Văn Kiên

20/01/1985

1. Định giá xây dựng: Hạng III

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III

SH-BXD10094995

 1.  

Bùi Trọng Phương

03/4/1989

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III

SH-BXD10094996

 1.  

Nguyễn Huy Thao

20/8/1989

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

SH-BXD10094997

 1.  

Trần Văn Đức

21/8/1992

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng II

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

3. Định giá xây dựng: Hạng II

SH-BXD10062908

 1.  

Nguyễn Quang Huy

14/4/1982

Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10055994

 1.  

Nguyễn Văn Đức

14/7/1991

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III

SH-BXD10059110

 1.  

Nguyễn Hữu Hiền

02/11/1978

Thiết kế cơ điện công trình: Hạng III

SH-BXD10025145

 1.  

Trịnh Quang Cường

24/11/1983

1. Thiết kế công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III

SH-BXD10025146

 1.  

Ngô Việt Hưng

25/7/1981

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

SH-BXD10027495