Thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 5.2020)

07/05/2020 16:24 Số lượt xem: 1453

Hội đồng thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 5.2020) như sau:

1. Thời gian, địa điểm: Ngày 12/5/2020 (thứ Ba), gồm 02 ca sát hạch:

- Ca 1: Từ 8h00 đến 11h30;

- Ca 2: Từ 13h30 đến 16h30.

Tại Phòng sát hạch, Tầng 6, Sở Xây dựng Bắc Ninh. Địa chỉ: Số 25, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (điện thoại: 0222.3.821.019, di động: 0978.788.668).

2. Nội dung sát hạch: Thực hiện theo Điều 3, Thông tư 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018; Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 28/12/2018.

3. Thành phần dự sát hạch: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Các cá nhân tham dự sát hạch có nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch (450.000 vnđ/1 lĩnh vực) trước khi thi, tuân thủ các quy định về quy chế sát hạch của Bộ phận sát hạch; mã số và mật khẩu dự sát hạch của từng cá nhân do Bộ phận sát hạch cung cấp vào thời gian sát hạch nêu trên./.

STT

Họ và tên, ngày sinh

Lĩnh vực dự sát hạch, hạng sát hạch

Ghi chú

I

CA 1 : TỪ 08H00 ĐẾN 11H30

 

 1.  

Cao Trung Vũ

20/12/1993

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

 

 1.  

Nguyễn Đức Nhật

14/6/1983

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng II

 

 1.  

Nguyễn Đăng Mẫn

11/5/1990

1. Giám sát công tác xây dựng c

ông trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

3. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III

 

 1.  

Trần Minh Tuấn

24/10/1972

1. Định giá xây dựng: Hạng III

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III

 

 1.  

Nguyễn Văn Nam

23/5/1974

1. Thiết kế cơ - điện công trình: Hạng III

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III

3. Định giá xây dựng: Hạng III

 

 1.  

Nguyễn Xuân Thiện

09/5/1981

1. Thiết kế cơ - điện công trình: Hạng II

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III

3. Định giá xây dựng: Hạng III

 

 1.  

Nguyễn Văn Trung

18/9/1987

1. Thiết kế cơ - điện công trình: Hạng III

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III

3. Định giá xây dựng: Hạng III

 

 1.  

Lê Sỹ Sáng

03/12/1983

1. Thiết kế cơ - điện công trình: Hạng III

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III

3. Định giá xây dựng: Hạng III

 

 1.  

Nguyễn Xuân Phong

14/11/1989

1. Thiết kế cơ - điện công trình: Hạng III

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III

3. Định giá xây dựng: Hạng III

 

 1.  

Nguyễn Văn Liêm

05/7/1982

1. Thiết kế cơ - điện công trình: Hạng III

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III

3. Định giá xây dựng: Hạng III

 

 1.  

Nguyễn Tiên Phong

22/10/1985

1. Thiết kế cơ - điện công trình: Hạng III

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III

3. Định giá xây dựng: Hạng III

 

 1.  

Vũ Hải Đăng

31/01/1986

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III

 

 1.  

Lê Nhất Quyết

16/6/1970

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III

 

 1.  

Trần Quang Thọ

08/9/1992

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng III

2. Định giá xây dựng: Hạng III

 

 1.  

Nguyễn Văn Biển

31/10/1988

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III

 

 1.  

Nguyễn Văn Cẩn

05/9/1990

 

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

 

 1.  

Dương Tiến Tuấn

21/6/1993

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

 

 1.  

Nguyễn Quang Đại

26/10/1984

1. Khảo sát địa hình: Hạng II

2. Định giá xây dựng: Hạng II

 

II

CA 2 : TỪ 13H30 ĐẾN 16H30

 

 1.  

Đinh Phú Tuấn

01/6/1988

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III

 

 1.  

Hoàng Đình Dưỡng

18/7/1967

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II

2. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III

3. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

4. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng II

 

 1.  

Nguyễn Văn Lăng

26/9/1983

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

3. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III

 

 1.  

Nguyễn Tiến Dĩnh

30/3/1959

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

3. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

 

 1.  

Lê Văn Thưởng

08/4/1993

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

3. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

4. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III

5. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III

6. Định giá xây dựng: Hạng III

 

 1.  

Nguyễn Văn Phi

01/3/1993

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

3. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

5. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III

6. Định giá xây dựng: Hạng III

 

 1.  

Đinh Văn Phượng

14/10/1982

1. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

3. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

4. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III

 

 1.  

Hoàng Văn Ân

20/02/1989

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

2. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III

 

 1.  

Vũ Xuân Hoàng

16/9/1981

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng II

 

 1.  

Vương Văn Minh

16/8/1991

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

 

 1.  

Trần Thị Thanh

21/4/1993

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng III

2. Định giá xây dựng: Hạng III

 

 1.  

Nguyễn Tiến Đức

14/10/1983

1. Thiết kế cấp thoát nước công trình: Hạng II

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

 

 1.  

Tạ Thị Hằng

02/7/1987

Định giá xây dựng: Hạng III

 

 1.  

Nguyễn Thị Hiên

04/5/1993

Định giá xây dựng: Hạng III