Thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 6.2020)

04/06/2020 15:47 Số lượt xem: 1145

Hội đồng thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 6.2020) như sau:

1. Thời gian, địa điểm: Ngày 09/6/2020 (thứ Ba), gồm 02 ca sát hạch:

- Ca 1: Từ 8h00 đến 11h30;

- Ca 2: Từ 13h30 đến 16h30.

Tại Phòng sát hạch, Tầng 6, Sở Xây dựng Bắc Ninh. Địa chỉ: Số 25, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (điện thoại: 0222.3.821.019, di động: 0978.788.668).

2. Nội dung sát hạch: Thực hiện theo Điều 3, Thông tư 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018; Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 28/12/2018.

3. Thành phần dự sát hạch: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Các cá nhân tham dự sát hạch có nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch (450.000 vnđ/1 lĩnh vực) trước khi thi, tuân thủ các quy định về quy chế sát hạch của Bộ phận sát hạch; mã số và mật khẩu dự sát hạch của từng cá nhân do Bộ phận sát hạch cung cấp vào thời gian sát hạch nêu trên./.

STT

Họ và tên, ngày sinh

Lĩnh vực dự sát hạch, hạng sát hạch

Ghi chú

I

CA 1 : TỪ 08H00 ĐẾN 11H30

 1.  

Đinh Phú Tuấn

01/6/1988

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Văn Lăng

26/9/1983

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

3. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Tiến Dĩnh

30/3/1959

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

3. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

 

 1.  

Lê Văn Thưởng

08/4/1993

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

3. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

4. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

5. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III.

6. Định giá xây dựng: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Văn Phi

01/3/1993

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

3. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

4. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III.

5. Định giá xây dựng: Hạng III.

 

 1.  

Đinh Văn Phượng

14/10/1982

1. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

3. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

4. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Văn Biển

31/10/1988

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III

 

 1.  

Nguyễn Quang Đại

26/10/1984

1. Khảo sát địa hình: Hạng II.

2. Định giá xây dựng: Hạng II.

 

 1.  

Vương Văn Minh

16/8/1991

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Thị Hiên

04/5/1993

Định giá xây dựng: Hạng III

 

 1.  

Biện Xuân Minh

27/6/1984

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng II

 

 1.  

Lương Văn Kim

09/02/1975

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

3. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Văn Quỳ

25/6/1981

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

 

 1.  

Ngô Văn Tới

11/9/1982

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

 

 1.  

Nguyễn Văn Huỳnh

24/11/1988

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

 

 1.  

Ngô Huy Tưởng

03/4/1994

Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

 

 1.  

Đinh Sỹ Việt

12/7/1985

1. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

 

 1.  

Đàm Hoàng Hải

19/9/1988

Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Thanh Hà

06/01/1984

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng II.

3. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng II.

 

 1.  

Ngô Thị Xuân

16/12/1991

Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

 

 1.  

Chu Văn Quý

01/11/1993

Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

 

 1.  

Ma Quốc Hưng

11/9/1994

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

 

 1.  

Đỗ Danh Công

02/8/1993

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

 

 1.  

Ngô Văn Hợp

24/7/1983

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

 

II

CA 2 : TỪ 13H30 ĐẾN 16H30

 1.  

Nguyễn Thế Cường

28/12/1982

1. Thiết kế cơ - điện công trình: Hạng II.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Nhân Toản

08/11/1963

1. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng II.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

 

 1.  

Mẫn Tiến Kỳ

12/8/1985

1. Thiết kế cơ - điện công trình: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Khắc Dũng

26/8/1973

1. Thiết kế cơ - điện công trình: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Việt Cường

18/6/1987

1. Thiết kế cơ - điện công trình: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

 

 1.  

Lại Đắc Cường

31/3/1975

1. Thiết kế cơ - điện công trình: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

 

 1.  

Đỗ Minh Hà

20/11/1974

1. Thiết kế cơ - điện công trình: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

 

 1.  

Tạ Thanh Tuấn

15/4/1985

1. Thiết kế cơ - điện công trình: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Tuấn Anh

06/12/1994

1. Thiết kế cơ - điện công trình: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Công Huân

05/7/1982

1. Thiết kế cơ điện công trình: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Trung Kiên

04/12/1977

1. Thiết kế cơ - điện công trình: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Thành Công

13/3/1981

1. Thiết kế cơ - điện công trình: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

3. Định giá xây dựng: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Hữu Bình

26/9/1969

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng II

 

 1.  

Nguyễn Văn Thỉnh

25/10/1974

1. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Sỹ Tùng

14/3/1986

1. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

 

 1.  

Trương Văn Tuấn

10/6/1974

1. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

 

 1.  

Đàm Văn Thắng

22/3/1990

1. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

 

 1.  

Lê Duy Thất

10/7/1984

1. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.