Thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 9.2020)

27/07/2020 15:45 Số lượt xem: 700

Hội đồng thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 9.2020) như sau:

1. Thời gian, địa điểm: 08h00 ngày 31/7/2020 (Thứ Sáu).

Tại Phòng sát hạch, Tầng 6, Sở Xây dựng Bắc Ninh. Địa chỉ: Số 25, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (điện thoại: 0222.3.821.019, di động: 0978.788.668).

2. Nội dung sát hạch: Thực hiện theo Điều 3, Thông tư 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018; Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 28/12/2018.

3. Thành phần dự sát hạch: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Các cá nhân tham dự sát hạch có nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch (450.000 vnđ/1 lĩnh vực) trước khi thi, tuân thủ các quy định về quy chế sát hạch của Bộ phận sát hạch; mã số và mật khẩu dự sát hạch của từng cá nhân do Bộ phận sát hạch cung cấp vào thời gian sát hạch nêu trên./.

STT

Họ và tên, ngày sinh

Lĩnh vực dự sát hạch, hạng sát hạch

Mã số sát hạch

 1.  

Trần Thành Giới

14/3/1977

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

SH-BXD10116786

 1.  

Nguyễn Quang Tuấn

12/6/1982

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

SH-BXD10116787

 1.  

Phùng Đại Bình

10/8/1992

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II

SH-BXD10116788

 1.  

Hứa Vĩnh Hải

16/12/1979

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

2. Pháp luật giám sát: Hạng II

3. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III

SH-BXD10062919

 1.  

Bùi Bá Thoại

16/12/1970

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

SH-BXD10116789

 1.  

Ngô Quang Tường

24/8/1970

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

3. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

SH-BXD10116790

 1.  

Nguyễn Văn Thuật

02/8/1976

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

3. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

SH-BXD10116791

 1.  

Nguyễn Văn Tuấn

11/9/1984

Khảo sát địa chất công trình: Hạng III.

SH-BXD10116792

 1.  

Nguyễn Thị Hòa

31/01/1993

Thiết kế cơ điện công trình: Hạng III.

SH-BXD10116793

 1.  

Nguyễn Văn Hiếu

13/5/1990

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

SH-BXD10036281

 1.  

Nguyễn Đăng Tiến

24/12/1988

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

SH-BXD10116794

 1.  

Nguyễn Xuân Thanh

09/02/1979

1. Quản lý dự án ĐTXD: Hạng III.

2. Định giá xây dựng: Hạng III.

SH-BXD10116795

 1.  

Phạm Xuân Hiệp

10/11/1982

Khảo sát địa hình: Hạng III.

SH-BXD10116796

 1.  

Tấn Thị Phương Thanh

03/6/1984

Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10116797

 1.  

Đinh Văn Phượng

14/10/1982

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

SH-BXD10103798

 1.  

Đỗ Thành Hiểu

21/01/1987

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

SH-BXD10116798

 1.  

Nguyễn Quang Vũ

29/12/1991

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng III.

SH-BXD10116799

 1.  

Nguyễn Đăng Hoàng

18/8/1989

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng III.

2. Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10116801

 1.  

Nguyễn Quốc Kỳ

08/11/1992

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

SH-BXD10116802

 1.  

Đào Đức Quynh

26/11/1980

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

SH-BXD10032908

 1.  

Hoàng Thị Ngọc

24/9/1984

Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

SH-BXD10015148

 1.  

Nguyễn Trường Giang

22/6/1994

Quản lý dự án ĐTXD : Hạng III.

SH-BXD10103796

 1.  

Vương Gia Khánh

20/01/1985

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

3. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

4. Định giá xây dựng: Hạng III.

SH-BXD10053187

 1.  

Lê Văn Thưởng

08/4/1993

Định giá xây dựng: Hạng III.

SH-BXD10103796

 1.  

Đàm Hoàng Hải

19/9/1988

Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

SH-BXD10108406