THÔNG BÁO Về việc sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 12.2020)

24/11/2020 15:32 Số lượt xem: 1193

Hội đồng thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 12.2020) như sau:

1. Thời gian, địa điểm: 08h00, ngày 27/11/2020 (thứ Sáu).

Tại Phòng sát hạch, Tầng 6, Sở Xây dựng Bắc Ninh. Địa chỉ: Số 25, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (điện thoại: 0222.3.821.019, di động: 0978.788.668).

2. Nội dung sát hạch: Thực hiện theo Điều 3, Thông tư 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018; Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 28/12/2018.

3. Thành phần dự sát hạch: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Các cá nhân tham dự sát hạch có nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch (450.000 vnđ/1 lĩnh vực) trước khi thi, tuân thủ các quy định về quy chế sát hạch của Bộ phận sát hạch; mã số và mật khẩu dự sát hạch của từng cá nhân do Bộ phận sát hạch cung cấp vào thời gian sát hạch nêu trên./.

STT

Họ và tên, ngày sinh

Lĩnh vực dự sát hạch, hạng sát hạch

Ghi chú

 1.  

Nguyễn Tiến Vĩnh

26/3/1981

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

 

 1.  

Hà Sỹ Hoàng

25/7/1993

1. Định giá xây dựng: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

 

 1.  

Trần Quốc Hoàn

26/5/1989

1. Thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

 

 1.  

Lê Thị Lý

05/12/1986

Thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT: Hạng II.

 

 1.  

Phạm Văn Đức

27/01/1983

Thiết kế cơ - điện công trình: Hạng III.

 

 1.  

Ngô Chí Minh

02/10/1983

Thiết kế cơ - điện công trình: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Tiến Đạt

19/8/1994

1. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

 

 1.  

Bùi Ngọc Bắc

27/10/1983

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Hoài Nam

19/10/1976

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

 

 1.  

Lê Hồng Phong

11/12/1992

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Duy Bắc

29/12/1989

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Hữu Quang

20/10/1982

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Xuân Chức

27/01/1980

1. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng II.

2. Định giá xây dựng: Hạng II.

 

 1.  

Nguyễn Văn An

01/12/1992

1. Thiết kế cấp thoát nước công trình: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

3. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

4. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Quang Vinh

23/10/1983

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

 

 1.  

Nguyễn Thị Hoà

31/01/1993

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Xuân Cương

05/11/1972

1. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng II.

2. Định giá xây dựng: Hạng II.

 

 1.  

Nguyễn Thị Phương Anh

25/10/1989

Định giá xây dựng: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Hoàng Phú

29/6/1994

Định giá xây dựng: Hạng III.

 

 1.  

Phùng Đức Hải Nam

10/12/1986

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III.

 

 1.  

Tạ Tuấn Tú

18/3/1987

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

 

 1.  

Lê Văn Tân

22/6/1991

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

 

 1.  

Nguyễn Đắc Thuật

12/02/1987

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

 

 1.  

Dương Danh Long

02/9/1975

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

 

 1.  

Vũ Chí Thế

02/12/1985

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II