Thông báo Về việc sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 13.2020)

30/12/2020 16:17 Số lượt xem: 1001

Hội đồng thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 13.2020) như sau:

1. Thời gian, địa điểm: 13h00, ngày 31/12/2020 (thứ Năm).

Tại Phòng sát hạch, Tầng 6, Sở Xây dựng Bắc Ninh. Địa chỉ: Số 25, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (điện thoại: 0222.3.821.019, di động: 0978.788.668).

2. Nội dung sát hạch: Thực hiện theo Điều 3, Thông tư 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018; Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 28/12/2018.

3. Thành phần dự sát hạch: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Các cá nhân tham dự sát hạch có nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch (450.000 vnđ/1 lĩnh vực) trước khi thi, tuân thủ các quy định về quy chế sát hạch của Bộ phận sát hạch; mã số và mật khẩu dự sát hạch của từng cá nhân do Bộ phận sát hạch cung cấp vào thời gian sát hạch nêu trên./.

STT

Họ và tên, ngày sinh

Lĩnh vực dự sát hạch, hạng sát hạch

Mã sát hạch

 1.  

Trần Văn Cường

02/11/1992

1. Thiết kế điện – cơ điện công trình: Hạng II.

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III.

SH-BXD10077457

 1.  

Trần Hữu Long

16/9/1995

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

SH-BXD10131172

 1.  

Nguyễn Thế Dũng

09/12/1990

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10131173

 1.  

Ngô Văn Tới

11/9/1982

 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

SH-BXD10108404

 1.  

Chu Văn Hoàn

29/02/1984

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Định giá xây dựng: Hạng III.

SH-BXD10131174

 1.  

Nguyễn Quang Thái

28/4/1981

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

SH-BXD10131175

 1.  

Nguyễn Bá Tình

13/8/1985

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

SH-BXD10048324

 1.  

Trần Văn Nghĩa

05/7/1980

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

SH-BXD10131176

 1.  

Nguyễn Quang Vinh

23/10/1983

1. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng II.

2. Định giá xây dựng: Hạng II.

SH-BXD10127001

 1.  

Dương Danh Long

02/9/1975

1. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng II.

2. Pháp luật giám sát: Hạng III.

SH-BXD10127004

 1.  

Lê Hồng Phong

11/12/1992

 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10126998

 1.  

Phạm Duy Chuẩn

11/3/1976

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng II.

SH-BXD10131177

 1.  

Nghiêm Đình Sơn

16/10/1982

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

3. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III.

SH-BXD10036266

 1.  

Đỗ Đăng Định

19/3/1984

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10036265

 1.  

Trần Danh Ánh

06/6/1982

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

SH-BXD10131178

 1.  

Nguyễn Văn Hào

08/10/1982

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10131179

 1.  

Nguyễn Văn Hùng

08/8/1980

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Pháp luật giám sát: Hạng III.

SH-BXD10131180

 1.  

Trần Minh Kiên

17/6/1977

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III.

SH-BXD10131181

 1.  

Nguyễn Trọng Nam

25/10/1986

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

SH-BXD10131182

 1.  

Nguyễn Huy Hùng

04/9/1984

Định giá xây dựng: Hạng II.

SH-BXD10109736

 1.  

Lã Tiến Vinh

16/5/1989

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

2. Định giá xây dựng: Hạng II.

SH-BXD10131183

 1.  

Phạm Đình Hậu

18/8/1984

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10131184

 1.  

Nguyễn Duy Đức

04/02/1990

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng II.

SH-BXD10087498

 1.  

Đỗ Danh Công

02/8/1993

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10108409

 1.  

Nguyễn Hoàng Phú

29/6/1994

Định giá xây dựng: Hạng III.

SH-BXD10119092