Thông báo về việc sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 15.2019)

23/09/2019 14:57 Số lượt xem: 760

Hội đồng thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 15.2019) như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 26/9/2019 (thứ Năm).

2. Địa điểm: Phòng sát hạch, Tầng 6, Sở Xây dựng Bắc Ninh. Địa chỉ: Số 25, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (điện thoại: 0222.3.821.019, di động: 0978.788.668).

3. Thành phần dự sát hạch: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Các cá nhân tham dự sát hạch có nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch (450.000 vnđ/1 lĩnh vực) trước khi thi, tuân thủ các quy định về quy chế sát hạch của Bộ phận sát hạch; mã số và mật khẩu dự sát hạch của từng cá nhân do Bộ phận sát hạch cung cấp vào thời gian sát hạch nêu trên./.

 

STT

Họ và tên, ngày sinh

Lĩnh vực dự sát hạch, hạng sát hạch

Mã số sát hạch

 1.  

Trần Viết Khánh

                  18/8/1987

Pháp luật thiết kế: Hạng III.

SH-BXD10040599

 1.  

Đỗ Thị Tươi

                  25/9/1995

Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10087488

 1.  

Trần Xuân Huyền

10/8/1986

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10080872

 1.  

Nguyễn Văn Hiện

10/10/1993

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10087489

 1.  

Trần Văn Đạt

29/8/1985

Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng III

SH-BXD10087490

 1.  

Nguyễn Văn Huy

10/8/1982

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng II

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

3. Định giá xây dựng: Hạng II

4. Quản lý dự án: Hạng II

SH-BXD10087491

 1.  

Lê Nho Tuyển

19/01/1991

1. Khảo sát địa hình: Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

3. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

SH-BXD10080869

 1.  

Mai Đức Thắng

16/12/1987

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng II

2. Định giá xây dựng: Hạng II

3. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật:  Hạng II

SH-BXD10016844

 1.  

Bùi Hữu Hưởng

24/11/1989

 Định giá xây dựng: Hạng III.

SH-BXD10087492

 1.  

Nguyễn Ngọc Tân

01/02/1987

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng II

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II

SH-BXD10053189

 1.  

Lê Đức Tập

27/09/1991

1. Thiết kế kiến trúc công trình: Hạng II

2. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng III

3. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

SH-BXD10087493

 1.  

Nguyễn Xuân Chiến

04/4/1989

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng II

2. Định giá xây dựng: Hạng II

3. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật:  Hạng II

SH-BXD10016847

 1.  

Đinh Quang Hưng

14/5/1986

1. Thiết kế kiến trúc công trình: Hạng II

2. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng II

3. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật:  Hạng II

SH-BXD10016842

 1.  

Nguyễn Tiến Hưng

10/02/1993

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật:  Hạng III

SH-BXD10087494

 1.  

Nguyễn Ngọc Báu

12/02/1978

Quản lý dự án: Hạng II.

SH-BXD10016845

 1.  

Đoàn Mạnh Tiến

01/01/1978

1. Thiết kế kiến trúc công trình: Hạng II

2. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng II

SH-BXD10016843

 1.  

Nguyễn Thị Hồng Thắm

23/3/1984

1. Thiết kế kiến trúc công trình: Hạng II

2. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng II

SH-BXD10031043

 1.  

Vũ Thúy Phượng

25/10/1995

Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10087495

 1.  

Đào Phi Hoàng

01/6/1982

Quản lý dự án: Hạng II

SH-BXD10087496

 1.  

Chu Văn Nhã

01/5/1986

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

SH-BXD10020715

 1.  

Chu Văn Quang

10/01/1983

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

SH-BXD10036263

 1.  

Nguyễn Bỉnh Tuấn

29/12/1990

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

SH-BXD10077028

 1.  

Lưu Văn Việt

02/5/1990

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

SH-BXD10087497

 1.  

Nguyễn Đắc Hoàn

26/7/1990

1. Định giá xây dựng: Hạng III

2. Quản lý dự án: Hạng III.

SH-BXD10084828

 1.  

Nguyễn Duy Đức

04/02/1990

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

2. Định giá xây dựng: Hạng III

3. Quản lý dự án: Hạng III

SH-BXD10087498

 1.  

Bùi Bảo Minh

29/10/1977

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật:  Hạng II

SH-BXD10087499

 1.  

Nguyễn Hữu Tài

30/12/1994

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng III

SH-BXD10079956

 1.  

Ngô Ngọc Ninh

30/8/1988

Quản lý dự án: Hạng II

SH-BXD10020705

 1.  

Vũ Tuấn Dũng

09/10/1986

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật:  Hạng III

2. Quản lý dự án: Hạng III

SH-BXD10087500

 1.  

Nguyễn Văn Thành

25/02/1988

Quản lý dự án: Hạng III

SH-BXD10087501

 1.  

Nguyễn Văn Nam

29/10/1986

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

2. Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10087502

 1.  

Đỗ Văn Thảo

21/12/1992

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật:  Hạng III

3. Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10087503

 1.  

Trần Đình Phúc

25/10/1988

Quản lý dự án: Hạng III

SH-BXD10087504

 1.  

Trương Quang Thủy

18/9/1989

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10087505

 1.  

Nguyễn Duy Khánh

19/9/1987

1. Thiết kế kiến trúc công trình: Hạng II

2. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng III

SH-BXD10087506

 1.  

Nguyễn Kim Toán

19/12/1986

 Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

SH-BXD10084818

 1.  

Chu Văn Tú

19/02/1992

1. Thiết kế kiến trúc công trình: Hạng III

2. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng III

SH-BXD10084815

Nguồn: Chi cục Giám định xây dựng