Thông báo Về việc sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 3.2019)

05/03/2019 15:55 Số lượt xem: 715

Hội đồng thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 3.2019) như sau:

 

1. Thời gian: 08h00 ngày 12/3/2019 (thứ Ba).

2. Địa điểm: Phòng sát hạch, Tầng 7, Sở Xây dựng Bắc Ninh. Địa chỉ: Số 25, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (điện thoại: 0222.3.821.019; di động: 0916.196.866).

3. Thành phần dự sát hạch: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Các cá nhân tham dự sát hạch có nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch (450.000 vnđ/1 lĩnh vực) trước khi thi, tuân thủ các quy định về quy chế sát hạch của Bộ phận sát hạch; mã số và mật khẩu dự sát hạch của từng cá nhân do Bộ phận sát hạch cung cấp vào thời gian sát hạch nêu trên./.

STT

Họ và tên, ngày sinh

Ngày sinh

Lĩnh vực dự sát hạch, hạng sát hạch

Mã số sát hạch

Ghi chú

1

Nghiêm Đình Độ

17/6/1984

1. Khảo sát địa chất công trình: Hạng II

SH-BXD10043670

 

2

Vũ Thị Hiên

15/6/1982

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

2. Định giá xây dựng hạng II.

SH-BXD10015142

 

3

Nguyễn Văn Toản

14/3/1990

1. Thiết kế cơ - điện công trình: Hạng II.

SH-BXD10053184

 

4

Nguyễn Ngọc Tân

01/02/1987

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II

SH-BXD10053189

 

5

Trần Duy Thanh

10/5/1974

1. Pháp luật giám sát : Hạng II

SH-BXD10066527

 

6

Vương Hữu Hiệp

14/02/1984

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

SH-BXD10066528

 

7

Nguyễn Minh Hoàng

25/5/1981

1. Quản lý dự án: Hạng II

SH-BXD10036037

 

8

Nguyễn Tuấn Long

21/3/1971

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

SH-BXD10059094

 

9

Trần Đình Thế

23/12/1977

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

SH-BXD10047202

 

10

Nguyễn Văn Huân

24/01/1993

1. Thiết kế kiến trúc công trình: Hạng III.

2.  Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng III.

SH-BXD10066529

 

11

Nguyễn Văn Toán

12/10/1984

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật hạng III

SH-BXD10040603

 

12

Nguyễn Ngọc Đào

07/7/1970

1. Pháp luật thiết kế: Hạng II

2. Pháp luật giám sát: Hạng II

3. Định giá xây dựng: Hạng II

SH-BXD10066530

 

13

Nguyễn Văn Lục

15/11/1991

1. Thiết kế kiến trúc công trình: Hạng III

2. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng III

SH-BXD10066531

 

14

Phạm Việt Hưng

12/11/1991

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

SH-BXD10066532

 

15

Trần Hữu Tấn

25/9/1981

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

2. Pháp luật giám sát: Hạng III

SH-BXD10066533

 

16

Đỗ Trung Thành

09/8/1982

1. Pháp luật thiết kế: Hạng II

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

SH-BXD10066534

 

17

Nguyễn Quang Việt

08/02/1982

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

SH-BXD10066535

 

18

Nguyễn Xuân Hưng

27/7/1987

1.Pháp luật giám sát : Hạng II

SH-BXD10066536

 

19

Nguyễn Mạnh Sự

17/5/1988

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

SH-BXD10059083

 

20

Nguyễn Minh Hiếu

10/12/1983

1. Pháp luật giám sát: Hạng II

2. Quản lý dự án: Hạng II

3. Định giá xây dựng: Hạng II

SH-BXD10059104

 

21

Biện Xuân Minh

27/6/1984

1. Pháp luật giám sát: Hạng II

2. Quản lý dự án: Hạng II

3. Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10059103

 

22

Đào Hữu Biên

29/3/1983

1. Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng II

SH-BXD10059097

 

23

Nguyễn Ngọc Sơn

15/02/1981

1. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng II

SH-BXD10062915

 

24

Vũ Thế Oánh

10/01/1986

1. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng II

SH-BXD10062914

 

25

Ngô Quang Hưng

14/3/1980

1. Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng II

SH-BXD10059092

 

Nguyễn Văn Công
Nguồn: Chi cục Giám định xây dựng