Thông báo Về việc sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 8.2020)

08/07/2020 16:48 Số lượt xem: 675

Hội đồng thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 8.2020) như sau:

- Ca 1: Từ 8h00 đến 11h30;

- Ca 2: Từ 13h30 đến 16h30.

Tại Phòng sát hạch, Tầng 6, Sở Xây dựng Bắc Ninh. Địa chỉ: Số 25, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (điện thoại: 0222.3.821.019, di động: 0978.788.668).

2. Nội dung sát hạch: Thực hiện theo Điều 3, Thông tư 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018; Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 28/12/2018.

3. Thành phần dự sát hạch: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Các cá nhân tham dự sát hạch có nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch (450.000 vnđ/1 lĩnh vực) trước khi thi, tuân thủ các quy định về quy chế sát hạch của Bộ phận sát hạch; mã số và mật khẩu dự sát hạch của từng cá nhân do Bộ phận sát hạch cung cấp vào thời gian sát hạch nêu trên./.

 

STT

Họ và tên, ngày sinh

Lĩnh vực dự sát hạch, hạng sát hạch

Ghi chú

Ghi chú

I

CA 1 : TỪ 08H00-11H30

 1.  

Nguyễn Thành Đồng

01/01/1985

1. Pháp luật thiết kế: Hạng II

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

3. Định giá xây dựng: Hạng II.

SH-BXD10114104

 

 1.  

Nguyễn Trọng Dũng

03/3/1986

1. Quản lý dự án ĐTXD: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

3. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

SH-BXD10114105

 

 1.  

Ngô Gia Cường

10/11/1990

Quản lý dự án ĐTXD: Hạng II.

SH-BXD10074244

 

 1.  

Vương Bá Dũng

10/9/1983

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

SH-BXD10114108

 

 1.  

Nguyễn Thị Diệp

01/11/1979

Định giá xây dựng: Hạng III.

SH-BXD10114113

 

 1.  

Trần Đức Chiến

11/12/1978

Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

SH-BXD10032904

 

 1.  

Hoàng Thị Ngọc

24/9/1984

Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

SH-BXD10015148

 

 1.  

Nguyễn Đình Thiện

24/7/1985

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10114114

 

 1.  

Nguyễn Anh Tuấn

12/8/1983

Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

SH-BXD10114116

 

 1.  

Cao Văn Thành

04/11/1989

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

SH-BXD10114117

 

 1.  

Trần Văn Nam

19/11/1991

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

SH-BXD10114118

 

 1.  

Phạm Văn Bình

30/9/1994

Quản lý dự án ĐTXD: Hạng III.

SH-BXD10114119

 

 1.  

Mạc Văn Chuyển

06/5/1985

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10114120

 

 1.  

Bùi Ngọc Sơn

09/8/1995

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

3. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

SH-BXD10114121

 

 1.  

Nguyễn Hoàng Công

18/8/1992

1. Quản lý dự án ĐTXD: Hạng II.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

SH-BXD10047185

 

 1.  

Nguyễn Trọng Dân

30/01/1986

1. Định giá xây dựng: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

3. Quản lý dự án ĐTXD: Hạng III.

SH-BXD10114122

 

 1.  

Nguyễn Trường Giang

22/6/1994

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật : Hạng III.

2. Quản lý dự án ĐTXD : Hạng III.

SH-BXD10114123

 

 1.  

Vương Gia Khánh

20/01/1985

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

3. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

4. Định giá xây dựng: Hạng III.

SH-BXD10053187

 

 1.  

Phạm Xuân Tiếp

12/5/1994

1. Thiết kế cơ điện công trình: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

3. Định giá xây dựng: Hạng III.

SH-BXD10114124

 

 1.  

Đinh Phú Tuấn

01/6/1988

Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

SH-BXD10103793

 

 1.  

Nguyễn Văn Lăng

26/9/1983

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

SH-BXD10103794

 

 1.  

Nguyễn Tiến Dĩnh

30/3/1959

Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

SH-BXD10103795

 

 1.  

Lê Văn Thưởng

08/4/1993

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

3. Định giá xây dựng: Hạng III.

SH-BXD10103796

 

 1.  

Nguyễn Văn Phi

01/3/1993

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Quản lý dự án ĐTXD: Hạng III.

3. Định giá xây dựng: Hạng III.

SH-BXD10103797

 

 1.  

Đàm Hoàng Hải

19/9/1988

Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

SH-BXD10108406

 

II

CA 2: TỪ 13H30-16H30

 1.  

Phạm Hồng Dương

20/9/1974

1. Quản lý dự án ĐTXD: Hạng II.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng II.

SH-BXD10114085

 

 1.  

Nguyễn Năng Tri

21/01/1971

1. Quản lý dự án ĐTXD: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

SH-BXD10114086

 

 1.  

Lê Quang Mậu

24/3/1978

1. Quản lý dự án ĐTXD: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

SH-BXD10114087

 

 1.  

Trần Xuân Bắc

04/11/1970

1. Quản lý dự án ĐTXD: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

SH-BXD10114088

 

 1.  

Nguyễn Đức Phóng

20/8/1983

1. Quản lý dự án ĐTXD: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

SH-BXD10114089

 

 1.  

Vũ Chí Đạo

14/02/1962

1. Quản lý dự án ĐTXD: Hạng II.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng II.

SH-BXD10114090

 

 1.  

Trần Việt Dũng

06/7/1983

Quản lý dự án ĐTXD: Hạng III.

SH-BXD10114091

 

 1.  

Trịnh Thị Kim Xuân

02/11/1973

Quản lý dự án ĐTXD: Hạng III.

SH-BXD10114092

 

 1.  

Nguyễn Văn Hậu

28/6/1971

Quản lý dự án ĐTXD: Hạng III.

SH-BXD10114093

 

 1.  

Hoàng Mạnh Hùng

10/9/1983

Quản lý dự án ĐTXD: Hạng III.

SH-BXD10114094

 

 1.  

Nguyễn Văn Kiên

29/5/1977

Quản lý dự án ĐTXD: Hạng III.

SH-BXD10020701

 

 1.  

Đỗ Quốc Long

28/5/1969

1. Thiết kế cơ điện công trình: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

3. Định giá xây dựng: Hạng III.

4. Quản lý dự án ĐTXD: Hạng III.

SH-BXD10114095

 

 1.  

Hà Văn Tới

10/01/1980

1. Thiết kế cơ điện công trình: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

SH-BXD10114096

 

 1.  

Trần Văn Sỹ

03/3/1969

1. Thiết kế cơ điện công trình: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

SH-BXD10114097

 

 1.  

Nguyễn Lương Kim

14/10/1960

1. Thiết kế cơ điện công trình: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

3. Định giá xây dựng: Hạng III.

4. Quản lý dự án ĐTXD: Hạng III.

SH-BXD10114098

 

 1.  

Nguyễn Thanh Hùng

06/10/1986

1. Thiết kế cơ điện công trình: Hạng II.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng II.

3. Định giá xây dựng: Hạng III.

4. Quản lý dự án ĐTXD: Hạng III.

SH-BXD10114099

 

 1.  

Nguyễn Giáo Dục

14/5/1974

1. Thiết kế cơ điện công trình: Hạng II.

2.  Định giá xây dựng: Hạng II.

SH-BXD10114100

 

 1.  

Đỗ Đình Hà

01/8/1977

Định giá xây dựng: Hạng II.

SH-BXD10109385

 

 1.  

Lê Anh Đức

17/11/1974

1. Thiết kế cơ điện công trình: Hạng II.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng II.

SH-BXD10114101

 

 1.  

Đỗ Văn Khánh

19/7/1986

Thiết kế cơ điện công trình: Hạng III.

SH-BXD10114102

 

 1.  

Đặng Quốc Hưng

17/10/1974

 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

SH-BXD10114103

 

 1.  

Ngô Đức Dũng

23/6/1980

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

 

SH-BXD10114106

 

 1.  

Nguyễn Ngọc Thắng

26/10/1978

1. Thiết kế cơ điện công trình: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

3. Định giá xây dựng: Hạng III.

4. Quản lý dự án ĐTXD: Hạng III.

SH-BXD10114107

 

 1.  

Nguyễn Văn Phương

10/3/1971

1. Thiết kế cơ điện công trình: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

SH-BXD10114109

 

 1.  

Nguyễn Xuân Thược

29/9/1985

1. Thiết kế cơ điện công trình: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

SH-BXD10114110

 

 1.  

Phương Hữu Cầu

09/8/1991

1. Thiết kế cơ điện công trình: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

SH-BXD10114111

 

 1.  

Trịnh Đức Phương

11/10/1980

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

SH-BXD10114112

 

 1.  

Hoàng Long

24/9/1986

1. Thiết kế cơ điện công trình: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

SH-BXD10114115

 

 1.  

Ngô Gia Phùng

23/10/1973

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

SH-BXD10114125

 

 1.  

Nguyễn Đăng Minh

27/7/1974

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

SH-BXD10114126