Thông báo Về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 Tuyển dụng lại viên chức Sở Xây dựng

25/12/2020 10:13 Số lượt xem: 427

Thực hiện kế hoạch số 431/KH-SXD ngày 08/12/2020 của Sở Xây dựng về tuyển dụng lại viên chức đang làm việc tại Sở Xây dựng theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư ; Hội đồng tuyển dụng lại viên chức Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự thi vòng 2 tuyển dụng lại viên chức đang làm việc tại Sở Xây dựng theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư (có danh sách kèm theo)

          2. Thời gian tổ chức thi: Bắt đầu từ 8 giờ ngày 26/12/2020 (thứ Bảy)

          3. Địa điểm thi: Phòng họp tầng 2, Sở Xây dựng. Số 25 đường Kinh Dương Vương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

          4. Hình thức thi: Phỏng vấn kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

           Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị). Người dự tuyển lại bốc thăm ngẫu nhiên lựa chọn 01 đề.

          Lưu ý: Thí sinh phải có mặt tại của phòng thi trước giờ  thi 10 phút để làm thủ tục thi; đem theo thẻ viên chức hoặc các giấy tờ tùy thân hợp pháp (có dán ảnh) để xuất trình theo quy định.

          Hội đồng tuyển dụng lại viên chức Sở Xây dựng thông báo, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thông báo cho thí sinh đăng ký dự tuyển lại của đơn vị biết nội dung trên./.

 

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ chuyên môn

Đơn vị công tác

1

2

3

4

5

1

Nguyễn Hoàng Anh

16/9/1991

Thạc sỹ quản lý đô thị và công trình

Viện Quy hoạch, Kiến trúc Bắc Ninh

2

Đinh Văn Phương

14/8/1991

Thạc sỹ quy hoạch

 vùng , đô thị

Viện Quy hoạch, Kiến trúc Bắc Ninh

3

Nguyễn Tiến Hưng

15/7/1985

Thạc sỹ quản lý đô thị và công trình

Viện Quy hoạch, Kiến trúc Bắc Ninh

4

Nguyễn Văn Công

27/5/1986

Thạc sỹ xây dựng

 đường sắt

Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng

5

Đinh Thị Diệu Lan

10/12/1987

Thạc sỹ kinh tế

Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng

 

6

Hạ Thanh Tùng

25/01/1983

Thạc sỹ kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Viện Quy hoạch, Kiến trúc Bắc Ninh