Thông tin liên hệ

23/12/2015 20:02 Số lượt xem: 8581
Thông tin liên hệ

 I. Lãnh đạo Sở Xây dựng

a. Lãnh đạo Sở: 

Đ/c Nguyễn Tiến Tài - Giám đốc Sở 
           Email: nttai.sxd@bacninh.gov.vn 
           Điện thoại: 0222.3872.559
 
Đ/c Lê Tiến Nam - Phó Giám đốc Sở 
           Email: ltnam.sxd@bacninh.gov.vn 
           Điện thoại: 0222.3822.458
 
Đ/c Nguyễn Xuân Đoàn -Phó Giám đốc Sở
           Email: nxdoan.sxd@bacninh.gov.vn
           Điện thoại: 0222.3822460
 
b. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ: 
 
1. Văn phòng Sở 
    Email: vp.sxd@bacninh.gov.vn 
    Điện thoại: 0222.3822.460
 
2. Thanh tra
    Email: ptt.sxd@bacninh.gov.vn 
     Điện thoại: 0222.3823322
 
3. Phòng Kinh tế - Vật liệu xây dựng
    Email: pktth.sxd@bacninh.gov.vn 
    Điện thoại: 0222.3820.952
 
4. Phòng Quy hoạch - Kiến trúc 
    Email: pqlqhptdt.sxd@bacninh.gov.vn 
    Điện thoại: 0222.3820.953
 
5. Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản
    Email: pqlnttbds.sxd@bacninh.gov.vn
    Điện thoại: 0222.3870248
 
6. Phòng Quản lý xây dựng
    Email: ptd.sxd@bacninh.gov.vn 
    Điện thoại: 0222.822.461  
 
8. Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật
    Email: pqlht.sxd@bacninh.gov.vn 
    0222.3875.386
 
c. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: 
 
1. Chi cục Giám định chất lượng
     Email: ttkdclktxd.sxd@bacninh.gov.vn  
     Điện thoại: 0222.3854.373
 
2. Viện Quy hoạch, Kiến trúc
     Email: ttqhdtnt.sxd@bacninh.gov.vn 
     Điện thoại 0222.3812.810 
 
3. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh 
    Email: bqldactdd.sxd@bacninh.gov.vn
 

 

sxd
Nguồn: BBN