Tiến độ dự án Ứng dụng công nghệ GIS để quản lý hệ thống thông tin quy hoạch tỉnh Bắc Ninh

24/04/2019 07:42 Số lượt xem: 436
Ngày 24/4/2019, Sở Xây dựng tổ chức họp bàn về tiến độ dự án Ứng dụng công nghệ GIS để quản lý hệ thống thông tin quy hoạch tỉnh Bắc Ninh

Sở Xây dựng Bắc Ninh nghiên cứu xây dựng Ứng dụng công nghệ GIS để quản lý hệ thống thông tin Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh nhằm cung cấp thông tin quy hoạch chính thống, kịp thời cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư; Cung cấp thông tin quy hoạch hỗ trợ công tác giám sát, theo dõi thực hiện quy hoạch của Sở Xây dựng. Thay thế việc quản lý, sử dụng hồ sơ đồ án quy hoạch truyền thống (dạng giấy, đĩa CD, DVD) bằng công nghệ cơ sở dữ liệu tập trung, trực tuyến trên mạng. Nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch.

Hiện nay, dự án đang trong giai đoạn hoàn thành chuẩn bị đào tạo chuyển giao công nghệ và đi vào sử dụng, Sở Xây dựng tiếp tục tiến hành số hóa dữ liệu và hoàn thiện các đồ án quy hoạch đã được duyệt công bố công khai cho người dân.

Dự án có tiền miền: sxd.gis.bacninh.gov.vn (hiện tại dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện)

Giao diện hệ thống Quản lý thông tin Quy hoạch

 

Thu Trang