Tiêu chuẩn, quy chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng tro, xỉ làm nguyên liệu sản xuất VLXD

09/05/2019 14:43 Số lượt xem: 288
Theo Vụ Vật liệu xây dựng (VLXD), tính đến thời điểm hiện nay các Bộ, ngành đã ban hành tổng số 22 tiêu chuẩn, quy chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng tro, xỉ làm nguyên liệu sản xuất VLXD, dự kiến tiếp tục ban hành 03 quy chuẩn, định mức trong quý II/2019. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng thúc đẩy xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao.

Một đoạn đường được san lấp bằng tro, xỉ của nhà máy nhiệt điện. (Ảnh: DT)

Như vậy, các Bộ, ngành đã hoàn thành phần lớn nhiệm vụ Chính phủ giao tại Quyết định số 452/QĐ-TTg, cơ bản đáp ứng yêu cầu thúc đẩy sử dụng tro, xỉ làm vật liệu xây dựng.

Cụ thể, các tiêu chuẩn quốc gia đã ban hành trước thời điểm ban hành Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ gồm: TCVN 6882:2001 Phụ gia khoáng cho xi măng, áp dụng cho tro bay và tro đáy; TCVN 7570: 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa, áp dụng cho tro đáy; TCVN 4315:2007 Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng; TCVN 8262:2009 Tro bay – Phương pháp phân tích hóa học; TCVN 8256:2009 Tấm thạch cao – Yêu cầu kỹ thuật; TCVN 8257:2009 Tấm thạch cao – Phương pháp thử; TCVN 8825:2011 Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn, áp dụng cho tro bay, tro đáy; TCVN 8654:2011 Thạch cao – Phương pháp phân tích hóa học; TCVN 9807:2013 Thạch cao dùng để sản xuất xi măng; TCVN 10302:2014 Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng; TCVN 10379:2014 Gia cố đất bằng chất kết dính vô cơ, hóa chất hoặc gia cố tổng hợp, sử dụng trong xây dựng đường bộ - Thi công và nghiệm thu (có quy định sử dụng tro bay làm chất kết dính vô cơ); TCVN 11586:2016 Xỉ hạt lò cao nghiền mịn cho bê tông và vữa xây dựng.

Các tiêu chuẩn quốc gia và chỉ dẫn kỹ thuật đã ban hành sau thời điểm ban hành Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ gồm: QCVN 16:2017/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng; TCVN 11833:2017 Thạch cao phốt pho làm phụ gia cho sản xuất xi măng; TCVN 11860:2017 Tro xỉ nhiệt điện - Phương pháp xác định hàm lượng vôi tự do; TCVN 12249:2018 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp – Yêu cầu chung; Quyết định số 430/QĐ-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Chỉ dẫn kỹ thuật "Xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng”; Quyết định số 3986/QĐ-BNN-XD ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Hướng dẫn sử dụng tro bay trong công trình thủy lợi và đê điều; Quyết định số 216/QĐ-BXD ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật Sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp; Quyết định số 217/QĐ-BXD ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật Mặt đường bê tông xi măng đầm lăn có sử dụng tro bay; Quyết định số 218/QĐ-BXD ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật Gia cố nền đất yếu – Phương pháp gia cố toàn khối có sử dụng tro bay; Quyết định số 375/QĐ-ĐHXD ngày 28/3/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2019/ĐHXD Kỹ thuật thiết kế, thi công và nghiệm thu xử lý nền bằng cọc FGD.

Các tiêu chuẩn quốc gia, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kỹ thuật đã giao xây dựng, dự kiến ban hành trong quý II/2019 gồm: TCVN “Sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than trong nền đường ôtô”; Định mức kinh tế kỹ thuật cho các công tác (Công tác làm nền đường và san nền tạo mặt bằng, Công tác làm cọc xi măng – tro bay – cốt liệu (cọc CFG), Công tác thi công mặt đường bê tông đầm lăn sử dụng tro xỉ, Công tác vận chuyển tro xỉ); Định mức cấp phối bê tông sử dụng tro bay.

Nguồn: Báo Xây dựng