Trả lời công dân về nộp hồ sơ năng lực HĐXD trực tuyến

23/07/2020 10:57 Số lượt xem: 192
Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của công dân, nội dung câu hỏi như sau: Hiện tại đang trong thời gian phòng chống dịch covid - 19, doanh nghiệp muốn kê khai và nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trên cổng thông tin điện tử. 

Trong quá trình kê khai đến bước nộp hồ sơ thì xảy ra lỗi không nộp được hồ sơ. Doanh nghiệp đã gọi điện đến số điện thoại hiển thị trên hệ thống để được tư vấn hỗ trợ nhưng không có ai nhấc máy. Trong trường hợp này thì doanh nghiệp cần phải liên hệ đến bộ phận nào, số điện thoại bao nhiêu để được tư vấn hỗ trợ. Xin trân trọng cảm ơn!!

Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh có ý kiến như sau:

Ngày 19/9/2019 Sở Xây dựng có văn bản số 10/HĐ-SXD hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng mức độ 3, mức độ 4. Đề nghị Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ theo nội dung hướng dẫn trong văn bản (gửi kèm văn bản số 10/HD-SXD).

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trên cổng thông tin dịch vụ công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ truy cập: http://dvc.bacninh.gov.vn. Cụ thể như sau:

a) Đăng ký tài khoản Tổ chức/Công dân (nếu chưa có tài khoản)

Bước 1: Truy cập vào trang dvc.bacninh.gov.vn

Bước 2: Chọn nút “Đăng ký” trên màn hình

Bước 3: Nhập đầy đủ các thông tin đăng ký phần có dấu *

Bước 4: Nhấn nút “ Đăng ký tài khoản”

(Trường hợp Tổ chức/Công dân đã có tài khoản trên hệ thống, hệ thống sẽ duy trì để sử dụng cho những lần tiếp sau)

b) Kích hoạt tài khoản

Bước 1: Đăng nhập vào Email đã đăng ký tài khoản Tổ chức/Công dân.

Bước 2: Email nhận được thông báo từ hệ thống dvc.bacninh.gov.vn. Nhấn vào link để kích hoạt tài khoản.

Bước 3: Nhận thông tin tài khoản và mật khẩu qua email.

c) Nộp hồ sơ

Bước 1: “Đăng nhập”  trên trang http://dvc.bacninh.gov.vn bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp.

Bước 2: Chọn thủ tục hành chính cần nộp hồ sơ trực tuyến.

Bước 3: Nhấn nút “Nộp hồ sơ” trên từng thủ tục để nộp hồ sơ và thực hiện  nhập đầy đủ các thông tin theo yêu cầu bao gồm tải lên các tài liệu dạng file (nếu có).

Bước 4: Nhấn nút “Nộp hồ sơ” để hoàn thành việc nộp hồ sơ

Ngoài ra với mục “Quản lý hồ sơ”, Tổ chức/Công dân có thể xem chi tiết hồ sơ, chỉnh sửa hồ sơ, rút hồ sơ…

(Lưu ý: Đối với dịch vụ công mức độ 3 khi nhận kết quả tại Bộ phận một cửa, Tổ chức/Công dân phải mang hồ sơ gốc (hồ sơ theo quy định tại Khoản 14 (đối với cá nhân), Khoản 23 (đối với tổ chức), Điều 1, NĐ 100/2018/NĐ-CP để đối chiếu; đối với dịch vụ công mức độ 4 Tổ chức/Công dân phải ký số trên file hồ sơ gửi kèm).

Trong quá trình nộp hồ sơ nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ bà Nguyễn Thị Hiên, Phó Chánh văn phòng Sở Xây dựng để được hướng dẫn, số điện thoại: 0888.663.988.

Trân trọng./.