UBND tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định phê duyệt giá cho thuê nhà ở trong Khu nhà ở Sinh viên thành phố Bắc Ninh

22/04/2019 14:50 Số lượt xem: 425
Ngày 19/4/2019, UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt giá cho thuê nhà ở sinh viên tỉnh Bắc Ninh theo quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 19/4/2019

Phê duyệt giá cho thuê nhà ở trong khu nhà ở sinh viên thành phố Bắc Ninh, như sau:

- Sinh viên ở tầng 1, 2, 3; giá thuê: 130.000 đồng/sinh viên/tháng;

- Sinh viên ở tầng 4, 5; giá thuê: 105.000 đồng/sinh viên/tháng;

- Sinh viên ở tầng 6, 7, 8; giá thuê: 85.000 đồng/sinh viên/tháng.

(Giá thuê nhà trên không bao gồm thuế VAT).

Thông tin chi tiết tải tại đây 

Ảnh: Cổng thông tin điện tử BN