Truy cập nội dung luôn
Chủ đề của Ngành năm 2021 là: “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, tập trung công tác quy hoạch, phát triển đô thị để thành lập các thị xã và thành phố thuộc tỉnh”.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7172

Đã truy cập : 45200047

Trong thời gian qua Chính phủ đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng