Nhằm đơn giản hóa, giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh cấp tỉnh, Sở Xây dựng thực hiện một số thủ tục theo cơ chế 4 tại chỗ.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 379

Đã truy cập : 42986785