Ngày 16/6/2020, Hội đồng thẩm định Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình tổ chức họp thẩm định Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, Hội đồng thẩm định đề nghị UBND huyện Gia Bình chỉ đạo đơn vị tư vấn lập quy hoạch tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện đồ án quy hoạch

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4105

Đã truy cập : 43686463