Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trong 9 tháng đầu năm 2018, Sở đã tiếp nhận 1.224 hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) của công dân, doanh nghiệp; giải quyết được 1.108 hồ sơ, 100% hồ sơ giải quyết đúng và trước thời hạn.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2565

Đã truy cập : 42980663