Ngày 15/5/2019, Thủ tướng Chỉnh phủ ban hành Quyết định  số 558/QĐ-TTg  phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2973

Đã truy cập : 43132540