Ngày 12/3/2019, Sở Xây dựng tổ chức họp bàn về việc điều chỉnh đồ án Quy hoạch phân khu  Khu công nghiệp Quế Võ III, tỉnh Bắc Ninh. Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Tiến Tài - Giám đốc Sở Xây dựng, cùng một số sở ngành có liên quan. 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2904

Đã truy cập : 43101961