NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI, VĂN MINH !
Sở Xây dựng đã tổ chức rà soát, tổng hợp, hoàn thành công tác biên soạn bộ hồ sơ thiết kế mẫu cho các công trình hạ tầng nông thôn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1813

Đã truy cập : 41631266