Truy cập nội dung luôn
Chủ đề của Ngành năm 2019 là:“Đẩy mạnh công tác quy hoạch, phát triển đô thị theo mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương”

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2874

Đã truy cập : 43132478

Ngày 15/5/2019, Thủ tướng Chỉnh phủ ban hành Quyết định  số 558/QĐ-TTg  phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.